Joan Roulingiň goly bolan Garri Potter baradaky seýrek kitap auksiona çykaryldy

  • 25.08.2023 13:45
  • 5593
Joan Roulingiň goly bolan Garri Potter baradaky seýrek kitap auksiona çykaryldy

Ýazyjy Joan Roulingiň goly bolan “Garri Potter we jadygöýüň daşy” kitabynyň seýrek neşirlerinden biri Beýik Britaniýada auksiona çykaryldy. Söwda gurnaýjylary onuň ahyrky bahasynyň 12 müň funt sterlinge ýetmegine garaşýarlar diýip, MIR24 habar berýär.

Gürrüň “Potteriananyň” ilkinji romanynyň ýazyjynyň goly bolan ýörite neşiri barada gidýär. Hansons auksion öýüniň müdiriniň kömekçisi şeýle kitaplaryň bary-ýogy 15 sanydygyny we olaryň hiç haçan satuwa çykarylmandygyny aýdýar.
Auksionda hödürlenen nusga Glazgodan 26 ýaşly Karina Hauşine degişlidir. Ol ony 2012-nji ýylda Bloomsbury neşirýat öýüniň bäsleşiginde gazanypdyr. 2023-nji ýylda Hauşiniň öýünde ýangyn bolýar, ýöne kitaba zeper ýetmeýär. Bu kitap üçin 8 – 12 müň funt sterling tölenip bilner diýip, The Telegraph ýazýar.
Neşiriň maglumatlaryna görä, auksion 5-nji sentýabrda geçiriler.

şu gün 00:41
4497

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

düýn 15:30
15237

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

düýn 12:36
3167

Windows taryhyndaky iň uly täzelenme bolan Windows 11 23H2 çykardy

«Microsoft» «Windows» operasion ulgamy döredileninden bäri iň uly täzelenme bolan «Windows 11-i» çykardy. Oňa köp sanly täzelikler girizildi, olaryň esasylarynyň biri hem «Copilot» funksiýasydyr. «Copilot» – bu...

düýn 12:24
9813

Bir sagatda 410 000 Redmi Note 13 Pro smartfony satyldy

Redmi Note 13 Pro seriýasy geçen hepde goýberildi we 26-njy sentýabrda irden satuwa çykaryldy. Ilkinji satuw hasabaty diýseň üstünlikli başlangyjy görkezýär: satylyp başlan ilkinji sagadynda 410 000-den gowrak smartfon...