29-njy awgustda Oppo täze eplenýän smartfonyny we sagadyny tanyşdyrar

  • 24.08.2023 17:31
  • 5394
29-njy awgustda Oppo täze eplenýän smartfonyny we sagadyny tanyşdyrar

«Oppo» täze «Find N3 Flip» eplenýän smartfonyny we «Watch 4 Pro» akylly sagadyny tanyşdyrjak senesini yglan etdi. Bu barada habar kompaniýanyň Hytaýyň «Weibo» sosial ulgamyndaky sahypasynda peýda boldy.

«Oppo Find N3 Flip» eplenýän smartfony 6,8 dýuýmlyk eplenýän esasy ekran we 3,26 dýuýmlyk daşky ekran bilen üpjün ediler. Täze önümiň işjeňligine flagman çipleriň biri bolan «Snapdragon 8 Gen 2» ýa-da «MediaTek Dimensity 9200» jogap berer, ol 12-den 16 GB çenli göwrümli operatiw ýada eýe bolar. Smartfonyň 50, 8 we 32 megapiksel durulykda üç kamerasy bolar, şeýle hem 67 Wt kuwwaty bolan çalt zarýad beriji bilen üpjün ediler.
Şonuň bilen birlikde, «Snapdragon W5 Gen 1» çipinde işleýän we 2 GB operatiw ýady bolan «Oppo Watch 4 Pro» akylly sagadynyň tanyşdyryljakdygy tassyklandy. Enjam «LTPO AMOLED» displeýi we ýürek urşuny, temperaturany ölçemek we EKG geçirmek üçin dürli datçikler bilen üpjün ediler. «Watch 4 Pro-nyň» batareýasynyň sygymynyň 570 mAs boljakdygy aýdylýar.
«Oppo» täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabarasy 29-njy awgustda Hytaýda bolar. Eplenýän telefonyň we täze sagatlaryň Hytaýyň daşynda satylyp-satylmajagy barada heniz habar berilmedi.

şu gün 15:27
32

Indoneziýada harytlaryň söwdasy we hyzmatlary hödürlemekde sosial ulgamlary ulanylmak gadagan edildi

CNBC habar gullugynyň berýän habaryna görä, Indoneziýanyň hökümeti sosial torlary harytlary we hyzmatlary satmak üçin platforma hökmünde ulanylmagyny gadagan etdiler we elektron söwdany kadalaşdyrmak boýunça ýerli...

şu gün 15:25
1

Google Gmail-de ýönekeýleşdirilen režimi öçürýär

Google kompaniýasy öz eýeçiligindäki e-poçta hyzmaty bolan Gmail-de boljak üýtgeşme barada ulanyjylara habar berip başlady. Bu baradaky habar ulanyjylara iberilýär, şeýle-de Google-yň goldaw we sowal-jogap bölüminiň...

şu gün 15:24
14

iPhone 15 Pro-nyň we Pro Max-yň eýeleri enjamlaryň gyzýandygyndan zeýrenýärler

iPhone 15 Pro-nyň we Pro Max-yň eýeleriniň birnäçesi onlaýn forumlarda enjamlarynyň aşa gyzýandygyndan zeýrenýärler. Bu barada Bloomberg habar berýär. Onuň berýän maglumatlaryna görä, ulanyjylar oýun oýnalýan,...

şu gün 00:41
9379

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....