Ýandeks mebel önümçiligi bilen meşgullanar

  • 23.08.2023 20:05
  • 7117
Ýandeks mebel önümçiligi bilen meşgullanar

2023-nji ýylyň ahyryna çenli «Ýandex Market-iň» hödürleýän hyzmatlarynyň gerimi kompaniýanyň özi tarapyndan taýýarlanan we öndürilen mebeller bilen giňeler. Bu barada «Kommersant» neşiri habar berýär.

IKEA-nyň Russiýadaky ofisiniň öňki işgärleri önüm öndürmek we «Yandex» mebel markasyny ösdürmek bilen meşgullanarlar. 2025-nji ýylyň ahyryna çenli hödürlenýän mebelleriň hatarynda, takmynan, 3 müň önüm bolar diýlip garaşylýar.
«Yandex Market-de» hususy markaly diwanlaryň we krowatlaryň eýýäm satuwa çykarylandygy habar berildi. Ýylyň ahyryna çenli katalogda myhman otaglary, aşhanalar we ýatylýan otaglar üçin beýleki mebel görnüşleri hem peýda bolar. Kompaniýa öz önümçiligine degişli mebelleriniň «Yandex Market-de» bölümiň umumy dolanyşygynyň 10 göterimini eýelär diýip umyt edýär.
Mebel önümçiligi esasan rus zawodlarynda amala aşyrylar. Şonuň bilen birlikde, kompaniýa Belarusdan we Hytaýdan öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.
Hünärmenleriň pikiriçe, uly göwrümli mebel satmak üçin «Yandex Market» logistika kuwwatyny giňeltmeli hem-de gurnama hyzmatlaryny ýola goýmaly bolar.

düýn 14:33
2642

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

düýn 13:39
4431

Toyota maglumatlaryň galplaşdyrylmagynyň netijesinde $15,6 mlrd ýitirdi

Ýakynda awtoulaglary şahadatnamalaşdyrmakda ulanylan maglumatlaryň galplaşdyrylmagy bilen bagly gozgalan iş Toyota konserniniň maliýe ýagdaýyna ýaramaz täsir etdi. CNBC-niň hasaby boýunça, ýapon awtoöndürijisiniň...

11.06.2024 14:13
9507

Türkmenistanda zenan telekeçileriň biznes başarnyklaryny ösdürmek boýunça AWE maksatnamasy tamamlandy

Aşgabatda Türkmenistanda ilkinji gezek amala aşyrylan “Zenan telekeçiler akademiýasy” (AWE) maksatnamasynyň jemi jemlendi. Mart aýynda işe girizilen we Ykdysatçylar birleşmesi bilen hyzmatdyşlykda ABŞ-nyň Türkmenistandaky...

09.06.2024 15:16
17105

Mask 56 mlrd dollar möçberde premiýa almasa, Tesla-dan gidip biler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň kompensasiýa tölegi barada belli bir karara gelerler. 13-nji iýunda olar Maska ony taryhda iň köp girdeji alan baş müdir etjek 56 mlrd dollary tölemek baradaky sorag boýunça ses...