Täze Moskwiç 6 awtoulagy tanyşdyryldy

  • 22.08.2023 18:15
  • 56782
Täze Moskwiç 6 awtoulagy tanyşdyryldy

Moskwa şäher forumynyň çäginde geçirilýän «Stansiýa Manež» ulag sergisinde «Moskwiç 6» awtoulagy tanyşdyryldy. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

Awtoulag germewiň aňyrsynda ýerleşdirilipdir, penjireleri içi görünmez ýaly reňklenipdir, serginiň işgärleri içini görmek haýyşyny kabul etmeýärler diýlip bellenilýär. Awtoulagyň resmi tanyşdyrylyşynyň haçan boljakdygy heniz mälim edilmedi.
Russiýanyň bazarynda «Moskwiç 6» kysymy üç görnüşde satylar. Başlangyç nusga 136 at güýji bolan hereketlendiriji bilen üpjün ediler, has gymmat nusgalaryndaky hereketlendirijiniň kuwwaty 174 at güýjüne deň bolar.
Ol Hytaýda öndürilýän «JAC A5 Plus» awtoulagynyň birmeňzeş nusgasydyr.

düýn 15:26
3101

Nissan 2030-njy ýyla çenli Ýewropada diňe elektrikli awtoulaglaryň satuwyna geçer

Financial Times gazetiniň habaryna görä, Ýaponiýanyň Nissan Motor Co. awtoulag öndürijisi  2030-njy ýyla çenli Ýewropada elektrikli däl awtoulaglary satmagy düýbünden bes etmegi maksat edinýär. Mundan başga-da...

düýn 11:54
15648

Özbegistan BYD elektrik ulaglaryny öndürip başlady

26-njy sentýabrda “Özbegistanda elektrik we gibrid ulaglary hem-de olaryň böleklerini öndürmegi guramak” maýa goýum şertnamasyna gol çekildi. Bu resminama Özbegistanyň Maýa goýum, senagat we söwda ministrligi bilen...

27.09.2023 18:10
11651

Skoda 3 millionynjy krossowerini çykardy

«Skoda» Kwasinydaky zawodynda krossoweriň 3 millionynjy krossowerini çykardy. Ýubileý awtoulagy «Skoda Kodiaq Sportline» boldy diýlip, awtoulag öndürijisiniň metbugat gullugynda habar berilýär. «2009-njy ýyldan...

27.09.2023 08:48
8996

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...