Coca-Cola II çärýekde girdejisini 6% ýokarlandyrdy

  • 27.07.2023 19:04
  • 5677
Coca-Cola II çärýekde girdejisini 6% ýokarlandyrdy

Dünýäde iň uly alkogolsyz içgileri öndüriji bolan Coca-Cola Co. amerikan kompaniýasy 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde arassa girdejisini 34%, girdejisini 6% ýokarlandyrdy.

Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, aprel-iýun aýlarynda onuň arassa girdejisi geçen ýylyň ikinji çärýegindäki 1,905 mlrd dollar ýa-da paý üçin 0,44 dollar bilen deňeşdirilende, 2,547 mlrd dollar ýa-da paý üçin 0,59 dollar boldy diýip, interfax.ru belleýär.
Bir gezeklik faktorlary hasaba almazdan, girdeji 11%, paý üçin 0,78 dollara çenli ýokarlanyp, analitikleriň paý üçin 0,72 dollar derejesindäki ortaça çaklamasyndan ýokary boldy.
Kompaniýanyň çärýek girdejisi bir ýyl ozalky 11,325 mlrd dollara garşy 11,972 mlrd dollar boldy. Geçen çärýek girdejiniň organiki ösüşi 11% boldy.
Coca-Cola-nyň girdejisi Demirgazyk Amerikada 8%, Latyn Amerikasynda 21% ýokarlandy. EMEA sebitinde (Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Afrika) we Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde görkeziji üýtgemedi diýen ýaly.
Gazlandyrylan alkogolsyz içgileriň, şeýle-de şireli suwlaryň, süýtli içgileriň we ösümlik esasly içgileriň satuwy düýpli üýtgemedi. Suwuň, sport içgileriniň, kofeniň we çaýyň satuwy bir ýyl ozalky derejesinde galdy.
Coca-Cola 2023-nji ýylda girdejiniň organiki ösüşi baradaky çaklamasyny 7-8%-den 8-9%-e çenli, paý üçin düzedilen girdejini 7-9%-den 9-11%-e çenli ýokarlandyrdy.
Ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň paýnamalarynyň bahasy 2,1% pese düşdi.

düýn 07:31
3412

Apple-iň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi

Apple tehnologiýa korporasiýasynyň bazar bahasy 3 trln dollara gaýdyp geldi. Muny NASDAQ amerikan biržasynyň söwda maglumatlary delillendirýär diýip, lenta.ru habar berýär. 5-nji dekabrda geçirilen söwdanyň jemi...

05.12.2023 21:29
3231

Dünýäde akylly sagatlaryň bazary üçünji çärýekde 9% ýokarlandy

Akylly sagatlaryň global bazary 2023-nji ýylyň III çärýeginde geçen ýyl bilen deňeşdirilende 9% ösüş görkezdi. Bu barada Counterpoint Research gözleg firmasynyň Global Smartwatch Model Tracker gözleginde habar...

05.12.2023 12:14
17656

Bloomberg dünýäniň iň baý 500 adamynyň sanawyny çap etdi

Bloomberg agentligi iň iri telekeçileriň maliýe baýlyklary baradaky maglumatlary hödürleýän «Millionerleriň indeksini» neşir etdi. Dünýä sanawynda birinji orun 2023-nji ýylyň başyndan bäri maýasyny 85,8 milliard dollar artdyran Ilon Maska degişlidir...

04.12.2023 15:15
6677

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...