Apple çarçuwasyz iPhone öndürer

  • 25.07.2023 19:46
  • 29040
Apple çarçuwasyz iPhone öndürer

«Apple» korporasiýasy ekran çarçuwasy bolmadyk smartfonyň taslamasyny işläp düzýär we onuň önümçiligini 2025-nji ýylda ýola goýmagy maksat edinýär diýip, lenta.ru «The Elec» koreý neşirine salgylanyp habar berýär.

Habarda bellenmegine görä, amerikan kompaniýasy OLED displeýleri bilen esasy üpjün edijiler bolan «Samsung» we «LG Display» kompaniýalaryndan öňdäki ekran panelleriniň täze görnüşlerini sargyt edipdir.
Häzirki wagtda Samsung» we «LG Display» görünýän çarçuwalary bolmadyk OLED displeýleriniň täze neslini öndürýärler. Munuň üçin ekran gyralara tarap biraz eplenýär. Emma «Apple» şeýle displeýleriň ulanylmagyna garşydygyny belledi, çünki şekiliň optiki taýdan üýtgemeginden hem-de öňdäki ekran panelleriniň işleýiş möhletiniň azalmagyndan çekinýärler. Mundan başga-da, kompaniýanyň inženerleri täze displeýiň laýyk gelmeli talaplarynyň meýilnamasyny hödürlediler.
«Apple» korporasiýasynyň ilkinji çarçuwasysyz smartfonynyň 2025-nji ýylda çykmagy mümkindir. Bu täzelik «iPhone 17 Pro» we «17 Pro Max» smartfonlarynda girizilip bilner. Şeýle hem olarda öňdäki ekran paneliniň aşagynda gizlenen «Face ID» biometriki sensoryň ulanyljakdygy bellenilýär.


06.11.2023 09:58
4014

Apple noutbuklaryna we kompýuterlerine çygy duýmagy öwretdi

Apple käbir MacBook-lara we iMac -lara USB-C portlarynda çygy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän macOS Sonoma 14.1-i täzelenmesini çykardy. Bu barada 9to5Mac neşiri habar berdi. Täze macOS moduly liquiddetection diýip...

20.10.2023 09:48
6196

Apple USB-C porty bolan stilusyny tanyşdyrdy

«Apple» «iPad» planşetleri üçin niýetlenen täze «Pencil» stilusyny yglan etdi. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. Enjam kompaniýanyň 2018-nji ýylda hödürlän «Pencil 2» stilusyndan USB-C portunyň...

23.09.2023 17:40
17917

iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

USB-C portuna eýe bolan iPhone 15 smartfony başga bir ykjam gurluşa zarýad bermeli bolsa, daşarky akkumulýator hökmünde ulanylyp bilner. Bu barada ixbt.com habar berýär. Haçan-da iPhone 15 smartfony Lightning interfeýsini...

06.09.2023 12:43
9675

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...