Microsoft 15 ýyldan soň, Calibri şriftine derek täze başlangyç şrifte geçer

  • 14.07.2023 16:28
  • 3982
Microsoft 15 ýyldan soň, Calibri şriftine derek täze başlangyç şrifte geçer

Microsoft-yň baş programma menejeri Saý Deniels kompaniýanyň meşhur Calibri şriftinden el çekmegine soňky nesilleriň has ýokary durulykdaky ekranlarynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berdi.

Deniels: "Bu gün, bu uly üýtgeşmäniň soňky tapgyryna gadam basýarys, sebäbi Aptos ýüzlerçe million ulanyjy tarapyndan Word-da, Outlook-da, PowerPoint-de we Excel-de täze başlangyç şrift hökmünde ulanylyp başlanýar" – diýip habar berdi.

Onuň sözlerine görä, ähli müşderiler ýakyn aýlarda täze başlangyç şriftine geçer diýdi. Calibri şriftiniň 15 ýylap ulanylandygyny aýtdy.


30.11.2023 20:17
2073

Microsoft Xbox markasy astynda sagatlary çykarar

Microsoft önümleriniň görnüşini köpeltmek üçin ýene bir ädim ätdi. Bu gezek kompaniýanyň oýun bölümi bolan Xbox özboluşly sagat döretmek üçin Amerikanyň Meister Watches sagat öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi...

20.11.2023 21:59
5269

OpenAl-yň öňki ýolbaşçysy Sem Altman Microsoft-yň emeli aň pudagynda öňdebaryjy gözleg toparyna goşuldy

Microsoft kompaniýasy OpenAl-yň öňki baş müdiri Sem Altmany we egindeş esaslandyryjysy Greg Brokmany işe alýar. Altman anna güni müdirler geňeşi “onuň OpenAl-a ýolbaşçylyk etmek ukybyna ynamynyň ýokdugyny” aýdandan...

20.11.2023 15:08
7246

Microsoft «Wonka» filmine bagyşlanan Xbox çykardy

«Microsoft» «Wonka» filminiň çykmagyna bagyşlanan «şokoladdan» özboluşly «Xbox Series X» oýun konsoly toplumyny hödürledi. Bu barada habar kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi. Aksiýanyň çäklerinde «Microsoft»...

19.11.2023 20:13
4348

Microsoft özüniň ilkinji prosessorlaryny hödürledi

Amazon-dan, Google-dan we Meta-dan soň, Microsoft hut öz ýöriteleşdirilen prosessorlaryny işläp taýýarlamagy karar etdi. Olar neýroulgamlaryny türgenleşdirmek we Azure eýeçilikli bulut serwerlerinde ulanmak üçin...