Samsung-yň ikinji çärýekdäki operasion girdeji 96% azaldy

  • 08.07.2023 11:36
  • 4488
Samsung-yň ikinji çärýekdäki operasion girdeji 96% azaldy

Deslapky maglumatlara görä, Günorta Koreýanyň Samsung Electronics korporasiýasynyň umumy operasion girdejisi 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 96 göterim azaldy. Degişli maglumatlar anna güni kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi.

Bu maglumatlara görä, 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde umumy amal girdejisi takmynan 600 milliard won (461 million dollar) boldy we 2022-nji ýylyň degişli döwründe 14,1 trillion won (10,8 milliard dollar) boldy.
Yonhap agentligi, häzirki çärýekdäki görkezijiniň 2009-njy ýylyň birinji çärýeginden bäri kompaniýa üçin iň erbetdi bolandygyny belleýär. Şol döwürde amal girdejisi 590 milliard won boldy. Samsung Electronics aýyň ahyrynda çärýek üçin soňky we has jikme-jik maglumatlary çykarar.
Agentlik amal girdejisiniň azalmagyna sebäp bolan faktorlaryň biri hökmünde çiplere bolan islegiň azalmagyny we olaryň aşa köp öndürilmegini görkezýär. Hünärmenleriň çaklamalaryna görä, Samsung Electronics-iň çip öndürmek bölümi 3-4 trillion won (2,2-3 milliard dollar) ýitgi çekdi. 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde bölümiň çykdajylary girdejilerinden ýokarydy.


24.11.2023 10:07
8613

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär. Apple reýtingde...

06.08.2023 17:50
16840

Samsung öz watanynda iPhone-dan yza galdy

Günorta Koreýada ýaşlaryň ýarsyndan gowragy «Android» bilen işleýän smartfonlaryň ýerine «iPhone» ulanmagy makul görýärler diýip, lenta.ru habar berýär. Žurnalistleriň geçiren barlaglarynyň netijesinde «Apple»...

28.04.2023 23:55
6477

Samsung I çärýekde arassa girdejisini 7 esseden gowrak azaltdy

Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy birinji çärýekde arassa girdejisini ýedi esseden gowrak azaltdy. Kompaniýanyň metbugat relizinde habar berlişi ýaly, ýanwar – mart aýlarynda arassa girdeji geçen ýylyň degişli...

08.04.2023 17:03
7789

Samsung-yň operasion girdejisi birinji çärýekde 96% azaldy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasynyň 2023-nji ýylyň birinji çärýegindäki girdejisi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 95,7 göterim azaldy. Korporasiýanyň anna güni öz resmi saýtynda...