Peugeot täze nesliň elektrik welosipedlerini hödürledi

  • 07.07.2023 10:08
  • 18289
Peugeot täze nesliň elektrik welosipedlerini hödürledi

Peugeot kompaniýasynyň bölümi bolan Peugeot Cycles 2023-nji ýylyň ahyrynda we 2024-nji ýylyň başynda bazara çykjak elektrikli welosipedleriň täze neslini hödürledi. Täze modelleriň üçlügine nusgawy şäher modeli, maşgala üçin Longtail we Bi-Carrier ýük welosipedleri girýär.

Şäherde ulanmak üçin niýetlenen Digital e-Bike bir adama niýetlenendir. Digital e-Longtail welosipediniň her gapdalynda aýak goýulýan ýeri bolan 2 çaga oturgyjy we eltutar hökmünde demir çarçuwasy bar. Digital e-Front Load ýük welosipedi bolup, ol maşgalada ulanylmaga-da amatlydyr, sebäbi öňünde 3 çaga çenli oturdyp bolýar diýip, döredijiler tassyklaýarlar.


Elektrikli welosipedler adaptasiýa elektrik kömegini, ogurlyga garşy ulgamy, duýduryşlary, welosipediň ýerleşişini, hakyky wagtdaky nawigasiýany, baryljak ýerdäki howa maglumatyny we ugruň statistikasyny öz içine alýan ýörite smartfon goşundysy arkaly täze funksiýalary alar.
Peugeot-yň habaryna görä, Ýewropada elektrikli welosipedleriň satuwy geçen ýyl rekord derejede 5,5 million birlige ýetdi. Köne yklymda satylýan dört täze welosipediň biri elektriklidir.

şu gün 13:59
16

Google Chrome brauzerine emeli aň ulgamyny girizer

«Google» kompaniýasy «Chrome» brauzerine «Compose» funksiýasyny girizmegi meýilleşdirýär, bu ulgam emeli aň arkaly ulanyjynyň islegi boýunça tekst döredýär. 9to5mac portalynyň habar bermegine görä, «Chromium Gerrit»...

09.12.2023 17:58
8829

Körler üçin gözüň we hasanyň ornuny tutjak akylly guşak döredildi

Gonkongda ýerleşýän hytaýly AI Guided startap kompaniýasy innowasion enjamy – GUIDi-i hödürledi. Ol körlere kömek etmek üçin niýetlenendir. Täze önüm körleriň ulanýan adaty hasasyny çalyşmak üçin döredildi. Ol...

09.12.2023 11:47
4463

Ýandeksiň neýroulgamy programma kodundaky ýalňyşlyklary tapmagy öwrendi

Ýandeks topary öz eýeçiligindäki neýroulgamynyň täze başarnygyny yglan etdi. YandexGPT indi koddaky ýalňyşlyklary ýüze çykarýar we olary düzetmäge kömek edýär. Bu funksiýa “Ýandeks Praktikum”-yň we “Informatika...

09.12.2023 11:43
7409

Samsung 2024-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Galaxy S24 -iň AI mümkinçilikleri barada gürrüň berer

Samsung CES 2024-iň resmi açylyşynyň öňüsyrasynda, 8-nji ýanwarda ABŞ-da boljak bir çärä çakylyk çap etdi. Bildiriş «Hemmeler üçin AI» diýlip atlandyrylýar we bu çärede durmuşa ornaşdyrylan, esasanam, smartfonlaryň...