ABŞ-nyň birnäçe milliarderleriniň baýlygy ýurduň Maliýe ministrliginiň serişdelerinden artyk

  • 29.05.2023 15:55
  • 22857
ABŞ-nyň birnäçe milliarderleriniň baýlygy ýurduň Maliýe ministrliginiň serişdelerinden artyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda defolt howpunyň fonunda baýlygy 49,47 milliard dollardan geçýän milliarderleriň sany hasaplanyldy - bu hökümetiň borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Maliýe ministrliginiň ygtyýaryndaky puluň mukdaryna deň. Şeýle telekeçileriň sany 25 adama ýetdi diýip, Trend habar berýär.

Reýting dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygyny görkezýän Bloomberg indeksiniň esasynda düzüldi. Şeýle-de bolsa, sanawda takmynan 94,5 milliard dollar baýlygy bolan “Bloomberg”-iň esaslandyryjysy Maýkl Bloomberg ýok. Bu sanawyň başynda  LVMH-niň (Moët Hennessy - Louis Vuitton) 189 milliard dollar baýlygy bolan baş direktory Bernar Arno  bar. Ondan soň bolsa Twitter-iň, Tesla-nyň we SpaceX -iň 179 milliard dollar baýlygy bolan baş direktory Ilon Mask we Amazon -yň 139 milliard dollar baýlygy bolan esaslandyryjysy Jeff Bezos gelýär.
Microsoft-yň baş direktory Bill Geýtsiň baýlygy 125 milliard dollar, Google-yň esaslandyryjysy Larri Peýjiň baýlygy 112 milliard dollar, L'Oreal-iň telekeçisi we mirasdüşeri Fransuaz Betankur-Maýers-iň baýlygy bolsa 87,2 milliard dollar.


04.12.2023 15:15
6738

ABŞ-nyň işewür topary 5-7-nji dekabrda Aşgabatda gepleşikleri geçirer

5-7-nji dekabrda Aşgabada «Ýyldyz» myhmanhanasynda «ABŞ — Türkmenistan» işewürlik geňeşiniň forumy geçiriler. Şonuň çäklerinde ABŞ-nyň wekilleri Türkmenistana her ýylda däp bolan ýyllyk iş saparyny amala aşyrar...

04.10.2023 15:06
14383

Forbes: Ilon Mask ýene-de ABŞ-nyň iň baý adamy boldy

Ilon Mask Forbes žurnaly tarapyndan her ýyl düzülýän ABŞ-nyň iň baý 400 adamlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Neşir SpaceX-iň we Tesla-nyň eýesiniň baýlygynyň 251 milliard dollara barabar bolandygyny...

14.04.2023 17:07
10422

Apple Hindistanda iPhone-nyň önümçiligini üç esse artdyrdy

Apple amerikan kompaniýasy 2022-2023-nji maliýe ýylynda (31-nji martda tamamlandy) Hindistanda iPhone-nyň önümçiligini üç esse - 7 milliard dollardan geçirip artdyrdy diýip, penşenbe güni Bloomberg agentliginiň...

15.02.2023 13:08
19651

Tesla-nyň işgärleri kompaniýanyň taryhynda ilkinji iş taşlaýyş geçirmegi meýilleşdirýärler

Amerikanyň Tesla elektrik awtoulagyny öndürýän kompaniýasynyň işgärleri kompaniýanyň taryhynda ilkinji gezek aýlyk haklarynyň galdyrylmagyny talap edip, iş taşlaýyş guramagy meýilleşdirýärler. Bu barada sişenbe...