Katar konsorsiumy «Mançester Ýunaýtedi» satyn almak üçin resmi teklip hödürleýär

  • 19.02.2023 12:42
  • 13540
Katar konsorsiumy «Mançester Ýunaýtedi» satyn almak üçin resmi teklip hödürleýär

Kataryň Yslam Bankynyň prezidenti şeýh Jasim bin Hamad Al-Taniniň ýolbaşçylygyndaky konsorsium «Mançester Ýunaýted»   iňlis futbol klubuny satyn almak isleýär.

Report agentliginiň habar bermegine görä, Nýu-Ýork Taýms gazetiniň žurnalisti Tarik Panýa muny Twitterde Al-Taniniň beýanatyna salgylanyp aýtdy.

"Şeýh Jasim bin Hamad Al-Tani "Mançester Ýunaýteddäki klubuň 100% paýyna eýe bolmak baradaky teklibiň tassyklanandygyny aýtdy. Maksat klubuň meýdançada we daşynda öňki şöhratyny dikeltmek. Teklip futbol toparlaryna, türgenleşik merkezine we infrastruktura maýa goýjak Al Taniniň Nine Two Foundation gaznasynyň üsti bilen bergiden doly  boşadylar. Teklibiň beýleki jikme-jiklikleri satyn alyş işleri dowam etdirilen ýagdaýynda, soň biraz gijräk açylar" -diýip, beýanatda aýdylýar.


şu gün 13:26
6

Ispaniýada DÇ-2030-yň oýunlaryny kabul etjek 11 stadion saýlandy

Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasy (RFEF) öz resmi saýtynda 2030-njy ýylyň dünýä çempionatynyň oýunlaryny kabul etjek 11 şäherden ybarat sanawy ýerleşdirdi. Oýunlar şu aşakdaky meýdançalarda geçiriler: “Anoeta”...

şu gün 13:20
2

Transfermarkt: gruziýaly derwezeban Ýewro-2024-den soň iň gymmat derwezeban boldy

Ýewropa çempionaty – 2024-de täsirli çykyşdan soň, Gruziýanyň milli ýygyndysynyň we “Walensiýa” ispan klubunyň derwezebany Georgiý Mamardaşwiliniň transfer bahasy 10 mln ýewro gymmatlady. Häzirki wagtda Transfermarkt...

düýn 23:34
5505

Angliýanyň milli ýygyndysy täze baş tälimçini bildiriş arkaly gözleýär

Futbol Assosiasiýasy (FA) Angliýanyň futbol boýunça erkekler ýygyndysyna täze baş tälimçiniň gözlenilýändigi barada bildiriş ýerleşdirdi. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär. Mümkin bolan dalaşgäre...

düýn 22:56
6070

“Barselona” ilkinji satuw gününde rekord mukdarda köýnekçe satdy

“Barselona” klubuň 125 ýyllygyna bagyşlanan täze eşigiň satuwy başlanandan soň ilkinji gün rekord mukdarda köýnekçe satdy. Resmi dükanlaryň üç sagat işiniň dowamynda geçen ýyl tutuş bir günde satylan bilen deň...