2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

  • 02.02.2023 13:39
  • 12000
2022-nji ýylda Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi 46 mlrd dollardan geçdi

Türkiýe syýahatçylyk pudagyndan gazanan girdejisi boýunça täze rekord goýdy. Girdeji 2022-nji ýylyň jemi boýunça 46 mlrd dollardan gowrak bolup, bu bir ýyl ozalky görkezijiden 53,4% köpdür diýip, Türkiýäniň Statistika institutynyň (TUIK) maglumatlaryna salgylanyp, “Hurriyet” gazeti habar berýär. Muny tourism.interfax.ru ýetirýär.

“2022-nji ýylda syýahatçylykdan gazanylan girdeji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 53,4% ýokarlanyp, 46,28 mlrd dollara ýetdi. Türkiýede syýahatçylaryň şahsy çykdajylary 34,47 mlrd dollar, syýahatçylyk bukjalarynyň çäginde edilen çykdajylar 11,8 mlrd dollardan gowrak boldy” – diýip, neşir ýazýar.

Statistika laýyklykda, 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde syýahatçylykdan gelen girdeji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 22,2% ýokarlanyp, 11,37 mlrd dollar boldy. Girdejileriň 15%-den gowragy daşary ýurtly syýahatçylardan alyndy.
2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde syýahatçylaryň şahsy çykdajylary 8,27 mlrd dollar, syýahatçylyk bukjalarynyň çägindäki çykdajylar tas 4 mlrd dollar boldy.
Ýurduň Medeniýet we syýahatçylyk ministri Mehmet Nuri Ersoýyň belleýşi ýaly, 2023-nji ýylda Türkiýe 60 mln syýahatçyny kabul etmegi we 56 mlrd dollar möçberinde girdeji almagy meýilleşdiýär. 2028-nji ýylda ýurt syýahatçylyk akymynyň 90 mln, girdejiniň 100 mlrd dollar bolmagyna garaşýar.
2022-nji ýylda Türkiýä 44 mln-dan gowrak daşary ýurtly syýahatçy bardy.


şu gün 11:28
2091

Disney Ýaponiýada syýahatçylar üçin kaşaň kruiz gämisini gurar

Disney we Ýaponiýanyň Oriental Land Company kompaniýasy 2029-njy ýyldan Tokiodan gatnap başlajak täze kruiz gämisini gurmak boýunça bilelikdäki taslamany mälim etdiler. Bu barada Reuters habar berýär. 2 mlrd dollar...

07.07.2024 23:02
20339

Dünýäde iň uly kaşaň ýahta suwa goýberiler. Ol “Titanikden” uly

2028-nji ýylda dünýäde iň uly ýahta boljak Ulyssia superýahtasy suwa goýberiler. Gäminiň uzynlygy 324 metr bolar, ol meşhur “Titanikden” (269 metr) hem uzyndyr diýip, Naked Science habar berýär. Taslama tanymal...

07.07.2024 01:42
18755

Türkiýe howa menzillerinde ýolagçylar üçin barlagy güýçlendirýär: täze düzgünler we jerimeler

Türkiýäniň parlamenti raýat awiasiýasy baradaky kanuna düzedişleri kabul etdi, ol howa menzillerinde ýolagçylary barlamagyň berk düzgünlerini girizýär diýip, Habertürk teleýaýlymy habar berdi. Täze düzgünler Çikago...

05.07.2024 16:29
11166

Aşgabatda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlaryň täze tapgyry başlaýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi «Gid-terjimeçi (syýahatçylyk pudagynda)» hünäri boýunça ýolbeletleri taýýarlaýan gysga möhletleýin okuwlarynyň täze tapgyrlarynda okamaga çagyrýar. Ýurdumyzyň...