Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

  • 23.01.2023 11:42
  • 22779
Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular täze şaha boýunça sagatda 90-120 km tizlik bilen hereket ederler.

34 kilometrlik şahanyň çekilen ýeri bolan Kýagythane bekedinden Stambul howa menziline takmynan 24 minutda baryp bolýar diýip, Türkiýäniň ulag ministri Adil Karaismailoglu habar berýär. Onuň sözlerine görä, täze beketleri birikdirmek bilen ugruň umumy uzynlygy 69 km bolar. "Biz Stambulyň tutuş Ýewropa bölegini gurşap aljak iri metro ulgamyny döredýäris" - diýip, ol TRT teleýaýlymyndaky çykyşynda nygtady.
Ulag ministrliginiň başlygynyň sözlerine görä, geljekde täze metro ugry ýokary tizlikli demirýol ugry bilen birleşdiriler. "Stambul howa menzili Ankaradan gelýän ýokary tizlikli otlynyň duralgasyna öwrüler. Taslama tender geçiriliş tapgyrynda, bir ýylyň içinde bu ugry gurmak boýunça işe başlamak meýilleşdirilýär" - diýip, ministr belledi.
Täze metro ugrunyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan onuň günde 800 müň ýolagçy gatnatmak üçin niýetlenendigini aýtdy.


29.06.2024 14:54
9202

Xiaomi smartfon gutusyna zarýad beriji gurluşy salmagyny bes etdi

Hytaýyň Xiaomi kompaniýasy bäsdeşleriň göreldesine eýerip, smartfonlary zarýad beriji bloklar bilen üpjün etmegini bes etdi. Bu barada Phone Arena portaly habar berýär. Şeýle çaklama Ýewropada Redmi 13 smartfony...

28.06.2024 21:23
2325

Apple Ýewropanyň ýaşaýjylaryna gurluşlaryny özbaşdak bejermäge mümkinçilik berýär

Apple özbaşdak bejeriş we anyklaýyş maksatnamasynyň Ýewropa çenli giňeldilendigini mälim etdi. Indi Ýewropa ýaşaýjylary kompaniýa tarapyndan hödürlenýän original ätiýaçlyk şaýlaryny we gurallary ulanyp, iPhone...

03.06.2024 14:36
10505

Türkiýäniň Ýozgat şäherinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi

31-nji maýda Türkiýäniň Ýozgat şäheriniň merkezi seýilgähinde Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy tarapyndan beýik türkmen şahyry we filosofy Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy gurnaldy. Türkmenistanyň...

26.05.2024 01:06
12865

Baýrak gaznasy 500 müň dollar bolan Counter-Strike 2 boýunça ýaryşda Türkiýeden topar ýeňiji boldy

Türkiýeden Eternal Fire topary Counter-Strike 2 boýunça CCT Season 1 Global Finals-da ýeňiji boldy, ol grand-finalda Demirgazyk Amerikadan Team Liquid toparyny 3:1 hasabynda utdy. Öň habar berşimiz ýaly, baýrak...