«Mançester Ýunaýtediň» eýeleri kluby 2023-nji ýylyň başynda satmagy göz öňünde tutýarlar

  • 15.12.2022 12:13
  • 11259
«Mançester Ýunaýtediň» eýeleri kluby 2023-nji ýylyň başynda satmagy göz öňünde tutýarlar

«Mançester Ýunaýted» iňlis futbol klubunyň eýesi, amerikan telekeçileriniň maşgalasy Gleýzerler 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde kluby satmak hakyndaky geleşigi tamamlamagy göz öňünde tutýar.

Bu barada The Athletic portaly habar berdi.
Çeşmäniň habar bermegine görä, kluby satmak meselesinde Gleýzerleriň maslahatçysy bolup çykyş edýän Raine Group amerikan banky geleşigi 6-7 mlrd funt sterling diýip bahalandyrýar. Neşiriň bellemegine görä, Gleýzerler kluby satmakdan, iňlis "Çelsisiniň" öňki eýesi Roman Abramowiçe garanda, has köp pul gazanmagy göz öňünde tutýarlar. Amerikan işewüri Todd Boeliniň konsorsiumy onuň üçin 4,25 mlrd funt töläpdi, geleşik maý aýynda ýapylypdy.
Iňlis klubuny satyn almaklyga birnäçe tarap gyzyklanma bildirdi, emma gepleşiklere potensial alyjylaryň sany birneme köpelende başlanylar.


düýn 22:52
2673

Ýüzüji Felps ESPN tarapyndan XXI asyryň iň gowy türgeni diýlip saýlandy. Messi ilkinji üçlüge girýär

Amerikaly ýüzüji, Olimpiýa oýunlarynyň 23 gezek çempiony Maýkl Felps ESPN-niň wersiýasy boýunça XXI asyryň iň gowy türgeni diýlip ykrar edildi. Bu barada "Çempionat" sport portaly habar berdi. Media kompaniýasy...

düýn 12:43
6649

MLS-de rekord: 14 ýaşly Kawan Salliwan liganyň taryhynda iň ýaş oýunçy boldy

“Filadelfiýa Ýunion” klubunyň amerikaly ýarym goragçysy Kawan Salliwan Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) taryhynda iň ýaş oýunçy bolup, “Di Si Ýunaýtediň” öňki hüjümçisi Freddi Adunyň rekordyny...

18.07.2024 22:54
12657

FIFA-nyň täzelenen reýtingi: Argentina çür başynda, Ispaniýa üçlüge girdi

Möwsümiň iki ýaryşynyň – Ýewropa çempionatynyň we Kopa Amerikanyň tamamlanmagy netijesinde FIFA milli toparlaryň reýtingini täzeledi. Kopa Amerikanyň ýeňijisi Argentina öňdebaryjylygyny saklady. Onuň hasabynda...

18.07.2024 21:56
12782

Lamin Ýamal “Barselonada” Messiniň belgisini aldy

Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň we “Barselonanyň” hüjümçisi 17 ýaşly Lamin Ýamal klubda oýun belgisini üýtgetdi. Katalon klubunyň metbugat gullugy resmi saýtda onuň 27-lik belginiň deregine 19-lyk belgide çykyş...