Arnold Şwarseneggeriň «Terminatordaky" motosikli auksionda satylýar

  • 27.11.2022 11:51
  • 30542
Arnold Şwarseneggeriň «Terminatordaky" motosikli auksionda satylýar

Amerikan filmlerinde ulanylan 400-den gowrak rekwizit zatlar Nýu-Ýorkdaky Heritage Auctions auksionynda goýuldy. Bu barada anna güni söwda öýüniň metbugat gullugy habar berdi.

Heritage Auctions-yň wise-prezidenti Jo Maddaleniň sözlerine görä, "agzalan auksion - taryhy filmleriň çagalykda bizi begendiren we häzirki zaman filmleriniň öňe gitmäge ruhlandyrýan  jadysyndan we ýatlamalaryndan doly ähmiýetli waka".
Şeýlelikde, başlangyç bahalar, "Willi Wonka we şokolad fabrigi" (1971 ýyl) filminden altyn petegiň bahasy 20 müň dollar, "Indiana Jons we soňky haçly ýöriş" (1989 ýyl)  filminden Graalyň pyýalasy - 15 müň dollar, "Ar alyjylar: jemleýji bölüm" (2019 ýyl) kinolentasyndan Kapitan Amerikanyň galkany - 50 müň dollar, "Terminator"-dan (1991 ýyl) Arnold Şwarseneggeriň motosikli - 125 müň dollar.
Golliwudyň taryhyna bagyşlanan söwdalar 17-nji dekabrda geçer.

düýn 19:24
6399

«ChatGPT» «TikTok-dan» öňe geçip, taryhda iň çalt ösýän hyzmata öwrülýär

ChatGPT çat-botdan her aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy peýdalandy. Bu görkeziji, Reýter agentliginiň hasaplamagyna görä, çatyň açylandan iki aý soň gazanyldy. Bu ýagdaý ChatGPT-i "sarp edijileriň taryhda...

düýn 19:14
9227

Beýonseniň täze syýahat konsertine petek almak üçin 15 million adam nobata durdy

Beýonseniň Renaissance World Tour diýlip atlandyrylýan täze dünýä syýahat konsertine isleg bildirýänleriň sany birnäçe günüň içinde elýeterli petekleriň sanyndan geçdi. Onlaýn satuw üçin nobatda eýýäm 15 million...

düýn 15:39
6766

Razer dünýäde iň ýeňil oýun syçanjygyny çykardy

Professional oýun enjamlaryny öndürmeklige ýöriteleşen Razer kompaniýasy, Viper Mini Signature Edition oýun syçanjygyny görkezdi. Işläp taýýarlaýjy täze önümini bazardaky şeýle enjamlaryň içinde iň ýeňil gurluş...

düýn 12:36
4654

«Awataryň» dowamynyň täze maglumatlary aýan edildi

«Awataryň» prodýuseri Jon Landau franşizanyň indiki üç filmi barada käbir maglumatlary aýan etdi. Onuň sözlerine görä, Una Çaplin (“Tagtlaryň oýny”) “Awatar 3-de” baş gahrymanyň keşbini ýerine ýetirer. Ol aktýor...