«Mançester Ýunaýtediň» eýeleri kluby satmak meselesine seredýärler

  • 24.11.2022 14:08
  • 6489
«Mançester Ýunaýtediň» eýeleri kluby satmak meselesine seredýärler

Angliýanyň Premýer-ligasynyň “Mançester Ýunaýted” futbol klubunyň eýesi bolan Gleýzerler maşgalasy topary satmak hakyndaky meselä seredýärler. Bu barada klubuň resmi saýtynda berilýän habara salgylanyp, rbc.ru ýazýar.

Habarda “Mançester Ýunaýtediň” ýolbaşçylygynyň maýadarlara topara täze maýa goýujylary çekmek, stadiony we onuň infrastrukturalaryny döwrebaplaşdyrmak klubuň ählumumy derejede hususy işjeňligini giňeltmek, şeýle-de ony dolulygyna ýa-da bölekleýin satmak mümkinçiliklerini öwrenmegi tabşyrandygy bellenilýär.
Ýeri gelende bellesek, bu topar 1878-nji ýylda “Nýuton Hit” ady bilen esaslandyryldy we 1902-nji ýylda häzirki adyna eýe boldy. 2005-nji ýylyň maýynda ABŞ-ly işewür Malkolm Gleýzer klubuň 1,47 milliard dollarlyk gözegçilik aksiýasyny aldy.
“Mançester Ýunaýted” Angliýanyň Premýer-ligasynda 13 gezek çempion bolup, Angliýanyň kubogy ugrundaky oýunlarda 12 gezek, iňlis ligasynyň kubogynda bolsa 5 gezek ýeňiş gazandy. Şeýle-de topar 3 gezek Çempionlar ligasynyň kubogyny aldy.


şu gün 09:09
6366

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6787

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13620

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...