16-njy noýabrda täze Toyota Prius-yň birinji görkezilişi bolar

  • 15.11.2022 13:41
  • 10313
16-njy noýabrda täze Toyota Prius-yň birinji görkezilişi bolar

Toyota kompaniýasy owal 16-njy noýabrda ilkinji görkezilişiniň boljakdygy bildiriş edilen çäräniň Toyota Prius-yň gibridiniň täze nesline bagyşlanjakdygyny resmi görnüşde tassyklady. Ondan hem başga kompaniýa geljekki  ulagyň  täze şekilini çap etdi.

Täze suratda täze optikadaky C-görnüşdäki hodowoý yşyklar gowy saýgardýar. Şulardan çen alsaň, Toyotanyň täze elektrokarlarynyň stiliniňki ýaly , mysal üçin, Crown modeliniň täze nesliniňki pisint  ýerine ýetiriler.
Ondan hem başga, Prius relýefli kapota eýe bolar hem-de radiatoryň däp bolan gözeneginden gutarnykly dynsa gerek. 
Owal habar berlişi ýaly, Prius modully TNGA-nyň elementlerini we bZ hatarynyň elektrokarlary üçin işlenip taýýarlanan arhitekturany özünde sazlaşdyrýan bir täze platformada ýerleşer. 
Mundan hem başga, kompaniýa Prius-y içinden ýandyrylýan hereketlendiriji bilen üpjün eder, onda bolsa däp bolan ýangyjyp deregine wodorod ulanylar: Şunuň ýaly synaglary Toyota eýýäm geçirip ýör. Emma häzirlikçe bu etsem-goýsamlar resmi ýagdaýda ykrar edilmedi. 


düýn 23:15
5874

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

düýn 09:51
10285

Toyota üçülenji ýyl bäri dünýäde iň köp awtoulag satan korporasiýadyr

Korporasiýanyň hasabatyna görä, Toyota 2022-nji ýylda 10,48 million awtoulag satdy. Bu bir ýyl ozalkydan 0,1% azdyr. Şeýle-de bolsa, Ýaponiýanyň bu konserni indi  üçülenji ýyldyr dünýäde №1 awtoulag öndüriji adyny...

27.01.2023 21:05
19468

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

27.01.2023 01:44
18422

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...