Müsürde dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň biri gurlar

  • 09.11.2022 18:26
  • 6010
Müsürde dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň biri gurlar

Birleşen Arap Emirlikleri we Müsür dünýäde iri ýel elektrik stansiýalarynyň birini gurmak hakynda ylalaşdylar. Bu barada “WAM” agentligine salgylanyp, tengrinews.kz habar berýär.

Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan we Müsüriň Prezidenti Abdul-Fattah Halil Al Sisi dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň birini gurmak hakynda Ylalaşyga gol çekdiler. Müsürde kuwwatlylygy 10 gigawat bolan ýel elektrik stnasiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak hakynda BAE-niň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri boýunça “Masdar” kompaniýasynyň hem-de Müsüriň Hökümeti bilen ýurduň “Infinity Power и Hassan Allam Utilitie” işläp taýýarlaýjysynyň wekilleriniň arasynda Ähtnama gol çekilipdi.
Garaşylyşy ýaly, kuwwatlylygy 10 gigawatlyk ýel elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen, ol ýylda 47 müň 790 gigawat sagat arassa energiýany öndürer we 23,8 million tonna kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň öwezini dolar. Munuň özi Müsürde häzirki zyňylýan kömürturşy gazynyň 9 göterimine deňdir.
Şeýle-de täze ýel elektrik stansiýasy Müsüriň tebigy gaz üçin ýylda sarp edýän çykdajysynyň 5 milliard dollara golaýyny tygşytlar we täze iş orunlarynyň 100 müňüsini döretmäge mümkinçilik berer.


28.01.2023 17:06
12919

Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň energetika ministri bilen duşuşyk geçirdi

Penşenbe güni Yslamabatda türkmen ilçisi Atajan Möwlamow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal energetika ministri Hurram Dastgir Han bilen Türkmenistanyň hem-de Pakistanyň arasynda ýangyç-energetika pudagyndaky...

25.01.2023 13:30
23259

«Türkmenenergo» Owganystana elektrik energiýasyny ugratmagyň şertnamasyny uzaltdy

Türkmenistan bilen Owganystan türkmen elektrik energiýasyny ibermek hakynda ylalaşygyň möhletini 2023-nji ýyl üçin uzaltdylar. Ylalaşyga «Türkmenenergonyň» başlygy we Da Afghanistan Breshna Sherkat-yň baş direktory (DABS)...

18.01.2023 09:13
29054

Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen 17-nji ýanwarda geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýip...

13.01.2023 07:33
5078

BMG-niň klimat boýunça konferensiýasyna BAE-niň senagat ministri başlyklyk eder

Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasynyň taraplarynyň  (COP28) 28-nji konferensiýasyna BAE-niň Senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar ministri hem-de Abu-Dabiniň Milli nebit...