Zidan DÇ-2022-den soň Fransiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçy bolar

  • 06.11.2022 09:15
  • 7621
Zidan DÇ-2022-den soň Fransiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçy bolar

Fransiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň öňki kapitany Zinedin Zidan Katarda geçiriljek dünýä çempionaty-2022-den soň ýurduň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi bolar diýip, Libertad Digital habar berýär. Muny sport-interfax.ru ýetirýär.

Zidan Fransiýanyň Futbol federasiýasy bilen şertnama baglaşdy we ýygyndynyň baş tälimçisi wezipesinde Didýe Deşamyň ornuny çalşar. Bellenilişi ýaly, bu çözgüde Fransiýanyň milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyndaky netijeleri täsirini ýetirmez.
Fransiýalylar häzirki dünýä çempionlarydyr, olar 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen dünýä çempionatynda ýeňiji boldular.
Zidan oýunçy bolmak bilen, 1998-nji ýyldaky dünýä çempionatynda we 2000-nji ýyldaky Ýewropa çempionatynda ýeňiş gazandy. Tälimçi bolup, klub derejesinde Madridiň “Realyna” ýolbaşçylyk etdi. Zidanyň tälimçi bolan döwründe “Real” üç gezek Çempionlar ligasynda, iki gezek Ispaniýanyň çempionatynda, Superkubogynda, UEFA-nyň Superkubogynda, Klublaýyn dünýä çempionatynda ýeňiş gazandy.
Katarda dünýä çempionaty 20-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda geçiriler.


30.01.2023 18:16
16358

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...

29.01.2023 22:42
7088

«Barselona» Gawi we Arauho bilen şertnamalaryny uzaltdy

«Barselonanyň» direktory Mateu Alemani Gawi we Ronald Arauho bilen şertnamalarynyň uzaldylýandygyny habar berdi diýip,  «Matç» habar berýär. "Gawi we Arauho öz şertnamalaryny bireýýäm uzaltdylar. Oýunçylar üç möwsüme...

27.01.2023 01:53
9735

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
17739

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...