Täze Nissan Juke 2023 tanyşdyryldy

  • 25.10.2022 17:35
  • 8705
Täze Nissan Juke 2023 tanyşdyryldy

Nissan kompaniýasy özüniň meşhur ykjam Juke krossowerini Awstraliýanyň bazary üçin täzeledi. 2023-nji model ýylynyň Nissan Juke 2023 krossoweri täzeden işlenen dizaýna we gowulandyrylan aerodinamikaly täze tehnologik çözgütlere eýe boldy. Nissan Juke 2023 birnäçe komplektasiýalarda teklip ediler: ST, ST+, ST-L+, Ti we Ti Energy Orange. Olar özünden öňkülerden täzelenen şildikleri we iki sany açyk reňkli — keramiki çal we magnit-gök görnüşleri bilen tapawutlanýarlar.

Nissan Juke ST we ST+ modelleri 17 dýumlyk birsydyrgyn ýeňil diskler bilen üpjün edilen, ST-L we ST-L+ bolsa içiniň gara elementleri we ak çyzykly deriden oturgyçlary bilen tapawutlanýarlar. Şeýle hem ST-L, ST-L+ we Ti modelleri täze ýük tekjesine eýe boldular, bu bolsa ýük goýulýan bölümi aňrybaş netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär. Bulardan hem başga, Juke ST-L, ST-L+ we Ti toplumlarynda kontaktsyz blokirowka edýän/blokirowkany aýyrýan intellektual açar we Bose-yň premium-klas görnüşli stereoulgam bar.
Awtoulag kuwwaty 114 at güýjüne deň bolan turboüfleýjili 1-litrlik üç silindrli hereketlendiriji, iki ssepleniýaly ýedi basgançakly robotlaşdyrylan peredaça korobkasy bilen üpjünlenen. Garyşyk siklda 100 km-e 5,8 l  ýangyç sarp edýär.
Awstraliýada 2023-nji model ýylynyň Nissan Juke-niň bahasy 28 390 awstraliýa dollaryndan ýa-da ABŞ-yň 18 000 dollaryndan başlanýar.


18.01.2023 15:44
4119

Renault ýanwarda Nissan-daky paýyny 15%-e çenli azaldyp biler

Fransiýanyň Renault awtomobil gurluşyk kompaniýasy şu aý ýaponiýaly hyzmatdaşy Nissan-daky paýyny 43%-den 15%-e çenli azaldyp biler. Bu barada “Yomiuri” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär. Onuň maglumatlaryna...

02.12.2022 16:21
16645

2023-nji model ýylynyň Nissan Serena-sy tanyşdyryldy

Nissan kompaniýasy 2023-nji model ýylynyň orta ölçegdäki Nissan Serena miniweniň altynjy nesli bilen resmi taýdan tanyşdyrdy. Täze ulag, özünden öňki bilen deňeşdirilende, has baý topluma we ProPilot 2.0 awtopilotyna...

13.05.2022 16:44
7306

Nissan 2021-nji maliýe ýylynda $1,6 mlrd girdeji gazandy

Ýaponiýanyň Nissan awtokonserni 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça (2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlandy) 215,5 mlrd iýena (takmynan, $1,6 mlrd) möçberinde girdeji gazandy. Hasabat kompaniýanyň saýtynda...

27.04.2022 04:26
5490

Nissan konserni Datsun awtomobiliniň önümçiligini bes eder

Ýaponiýanyň Nissan Motor konserni Datsun brendi bilen awtomobil öndürmegi bes eder. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi. Muny TASS-a salgylanyp, Trend ýetirýär.  Onuň maglumatlaryna görä, Nissan boşadylan resurslary...