Tencent Hytaýyň iň iri kompaniýasy diýen derejesini ýitirdi

  • 04.10.2022 13:28
  • 4257
Tencent Hytaýyň iň iri kompaniýasy diýen derejesini ýitirdi

Tencent Holdingi özüniň Hytaýyň iň iri kompaniýasy diýen derejesini çakyr öndürýän ägirde — Kweichow Moutai-ýe geçirdi. Bu barada Bloomberg habar berýär.

Tencent-iň Gonkongdaky paýnamalary 2021-nji ýylda çykan iň ýokary derejesinden soň 64%-ni ýitirdi, netijede kompaniýanyň bazar bahasy 623 mlrd dollar arzanlady — bu aňrybaş dünýä rekordy. Pekin tarapyndan bir ýyllap pudagyň dolandyrylyşynyň berk gözegçilikde saklanmagy netijesinde maýa goýumçylaryň Tencent-iň geljeginden howatyrlanmagy onuň pese düşmegine getiren esasy faktor boldy.
30-njy sentýabrda, anna güni Gonkongda söwdalaşyklaryň ýapylan pursadyndaky ýagdaýa görä, kompaniýanyň bahasy Mountai-iňkiden takmynan 5,4 mlrd dollar pes bahalandyryldy.  


22.12.2022 15:31
2695

Apple MacBook-yň önümçiligini HHR-dan Wetnama bölekleýin geçirmek isleýär

Amerikanyň Apple korporasiýasy 2023-nji ýylyň ortalaryna çenli MacBook noutbuklarynyň önümçiligini  HHR-dan Wetnama bölekleýin geçirmek isleýär. Bu barada sişenbe güni çeşmelere salgylanyp, Nikkei gazeti habar...

04.12.2022 22:41
13052

Apple iPhone 14-iň satuwy netijesinde Hytaýyň smartfon bazarynyň 25%-ini eýeledi

Counterpoint Research gözleg kompaniýasynyň hasabatyna görä, Apple Inc. amerikan kompaniýasy oktýabr aýynda iPhone 14 seriýasynyň güýçli satuwy netijesinde Hytaýyň smartfon bazarynyň 25%-ini eýeledi. Bu barada...

04.10.2022 15:02
6021

Hytaýdan önümçiliginiň 10%-ini çykarmak üçin Apple-e 8 ýyl gerek bolar

Apple amerikan kompaniýasyna iPhone smartfonlarynyň, takmynan, 98%-iniň öndürilýän ýeri bolan Hytaýdan önümçilik kuwwatynyň 10%-ini çykarmak üçin 8 ýyl gerek bolar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär. “Global...

29.09.2022 10:24
5139

Hytaýyň iri senagat kärhanalarynyň girdejisi ýanwar – awgust aýlarynda 2,1% peseldi

2022-nji ýylyň ýanwar – awgust aýlarynda Hytaýyň iri senagat kärhanalarynyň girdejisi ýyllyk hasabynda 2,1% azalyp, 55,25 trln ýuan ($7,72 trln) boldy. Muny ýurduň Döwlet statistika edarasynyň maglumatlary görkezdi...