8 mln töweregi britaniýaly telekommunikasiýa töleglerinde kynçylyk çekýär

  • 30.09.2022 11:13
  • 4279
8 mln töweregi britaniýaly telekommunikasiýa töleglerinde kynçylyk çekýär

Britaniýada, takmynan, 8 mln öý hojalygy telekommunikasiýa töleglerinden kynçylyk bilen baş alyp çykýar diýip, “The Guardian” gazeti Ofcom media düzgünleşdirijisiniň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Soňky bir ýylda ykjam aragatnaşyk we öý interneti üçin töleglerinden baş çykarmaga çalyşýan maşgalalaryň sany iki esse – 15%-den 29%-e çenli köpeldi. Ofcom-yň maglumatlaryna görä, Britaniýada her ýedinji maşgala aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilmek üçin azyk önümleri we egin-eşikler ýaly beýleki ugurlar üçin çykdajylary azaltdy. Öý hojalyklarynyň 9%-i bolsa bu hyzmatlardan düýbünden ýüz öwürdi.
Şunuň bilen baglylykda, media düzgünleşdirijisi uly telekommunikasiýa kompaniýalaryny inflýasiýanyň ýokarlanmagyna getirjek ýaz paslynda bahalary ýokarlandyrmak meýilnamasyna täzeden garamaga çagyrdy.


16.12.2022 15:51
9417

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7613

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11211

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...

29.11.2022 13:23
9856

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...