Saud Arabystany, Müsür we Gresiýa futbol boýunça dünýä çempionaty-2030-y geçirmek isleýärler

  • 12.09.2022 23:20
  • 8011
Saud Arabystany, Müsür we Gresiýa futbol boýunça dünýä çempionaty-2030-y geçirmek isleýärler

Saud Arabystany, Müsür we Gresiýa 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny bilelikde geçirmek isleýärler. Eger arza hatyny oňlasalar turnir, Katardaky mundial ýaly, gyşda geçer diýip, öz çeşmelerine salgylanýan The Times gazeti ýazýar.

Neşiriň maglumatlaryna görä, ýakyn wagtda üç döwletiň bilelikdäki arzasy hakynda resmi görnüşde mälim ediler. Saud Arabystanynyň, Müsüriň we Gresiýanyň ministrler kabinetleriniň derejesinde geçen gepleşiklerden soň şeýle karar kabul edildi.
Gresiýada we Müsürde sport infrastrukturasyny taýýarlamakda çykdajylaryň bir bölegini Er-Riýad öz üstüne almaga taýýar diýip bellenilýär.
Agzalan talap haty Ispaniýanyň we Portugaliýanyň bilelikdäki talap hatyna (muny UEFA hem goldaýar, çünki Müsür, Gresiýa we Saud Arabystany dürli konfederasiýalardan) çynlakaý bäsdeş bolmaly.
Şonuň bilen birlikde Ýewropanyň öňdebaryjy ligalarynyň wekilleri ýene bir Dünýä çempionatynyň gyşda geçirilmegine garşy. Çempionatyň hatyrasyna olar bir aýdan gowrak wagtlap möwsümiň arasyny üzmeli bolar.
Owal dünýä çempionaty-2030-y geçirmek üçin Urugwaýyň, Argentinanyň, Çiliniň we Paragwaýyň talap hatyny berendigini ýatladýarys. Şeýle hem mundiala Marokko we bilelikdäki talap haty bilen Rumyniýa, Gresiýa, Bolgariýa we Serbiýa dalaş edýär.   


şu gün 09:09
6366

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6787

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13620

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...