OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

  • 24.08.2022 13:45
  • 3856
OPEK+ täze şertnamanyň üstünde işläp başlar

Ýakyn wagtda OPEK+ 2022-nji ýyldan soňky döwür üçin täze şertnamanyň üstünde işläp başlamak bilen, ony has netijeli etmegi maksat edinýär. Bu barada Saud Arabystanynyň energetika ministri şazada Abdel Aziz ben Salman aýtdy diýip, media.az belleýär.

“Tiz wagtdan biz öňki tejribelerimiziň, gazanan üstünliklerimiziň esasynda täze şertnamanyň üstünde işläp başlarys. Biz täze şertnamany öňküsinden has netijeli etmek isleýäris” – diýip, SPA agentligi ministriň sözlerini getirýär.

OPEK+ şertnamasy 2016-njy ýylyň ahyrynda dünýäde energiýa göterijileriň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli baglaşyldy we 2017-nji ýyldan bäri hereket edýär. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri şertnama täzelenen görnüşde işleýär we şu ýylyň ahyryna çenli hereket eder.


06.12.2022 23:34
6234

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

17.11.2022 08:08
5293

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
6032

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2699

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...