Samsung 2022-nji ýylda smartfon önümçiligini azaldar

  • 19.08.2022 22:57
  • 11106
Samsung 2022-nji ýylda smartfon önümçiligini azaldar

Samsung 2022-nji ýyl üçin strategik meýilnamasyna gaýtadan seredýär we smartfonlaryň çykarylyşynyň meýilnamasyny 300 milliondan 260 milliona çenli azaldýar diýip, Günorta Koreýanyň TheElec neşiri habar berýär.

Samsung-yň ilkibaşky önümçilik maksady 334 mln smartfondy, olaryň 284 millionyny hut öz kuwwaty bilen ýygnamagy meýilleşdirýärdi. TheElec-iň çeşmelerine görä, häzir Samsung oktýabr aýyndan noýabr aýyna çenli özbaşdak 34 mln smartfon öndürmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa ýylyň geçen çärýekleri ýa-da geçen ýyllaryň degişi döwri bilen deňeşdirilende juda azdyr.
Şu ýyl maksatly görkezijileriň peselmegi puluň hümmetiniň gaçmagy, alyjylaryň isleginiň peselmegi we ähli öndürijileriň kösenýän meselesi — ugratmakdaky kynçylyklar bilen baglydyr. TheElec-iň habar bermegine görä, kösenmedik ýeke-täk kompaniýa Apple-dir.
Samsung 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy sebäpli birgiden kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ähli külpetlere garamazdan, her näme-de bolsa kompaniýa 250 mln gurluşy alyjylaryna ugratmagy başardy, 2021-nji ýylda pandemiýa biraz ýatyşansoň, Samsung eýýäm 300 mln smartfon çykardy.


09.11.2022 11:26
9121

2022-nji ýylyň iň gymmat kompaniýalary yglan edildi

Interbrand-yň profil gory 2022-nji ýylda dünýäde iň gymmat kompaniýalaryň reýtingi bilen tanyşdyrdy. Apple ýene-de sanawyň başyny çekdi. Apple kompaniýasy on ýyl bäri yzygider birinji ýerde durýar. Şu ýyl korporasiýanyň...

28.10.2022 23:08
2071

Samsung III çärýekde arassa girdejisini 24% azaltdy

Günorta Koreýanyň elektronika öndürijisi Samsung Electronics Co. çiplere we ýat kartlaryna bolan islegiň pese gaçmagy sebäpli 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde arassa girdejisini 23,6% azaltdy. Bu barada interfax...

27.10.2022 18:05
6762

Li Çže Ýon Samsung Electronics-iň prezidenti boldy

Samsung Group kompaniýalar toparynyň hakyky ýolbaşçysy we korporasiýanyň esaslandyryjysynyň agtygy Li Çže Ýon Samsung Electronics kompaniýasynyň prezidenti bellenildi. Bu barada metbugat relizinde habar berilýär...

11.10.2022 15:20
2924

Samsung operasion girdejisiniň 32% peselmegine garaşýar

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics Co. kompaniýasy üçünji çärýekde operasion girdejisiniň 32% azaljakdygyny çaklaýar diýip, kapital.kz belleýär. Kompaniýa 30-njy sentýabrda tamamlanan çärýegiň jemi boýunça,...