Reuters: Forbes 630 mln dollara biznesini satmagy göz öňünde tutýar

  • 06.08.2022 09:39
  • 3505
Reuters: Forbes 630 mln dollara biznesini satmagy göz öňünde tutýar

“Forbes” amerikan žurnaly öz biznesini azyndan 630 mln dollara satmak mümkinçiligini öwrenýär. Biržada ýerleşdirmek üçin žurnal CitiGroup amerikan bankyny işe çekdi diýip, Reuters agentligi “Forbesiň” wekiline salgylanyp habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

“Gyzyklanma bildiren taraplar köp boldy, şonuň üçin biz resmi satuw işine başladyk we CitiGroup bu işe ýolbaşçylyk etmek üçin işe çekildi” – diýip, agentlik žurnalyň wekiliniň sözlerini getirýär.

“The New York Times” tarapyndan getirilen şertnama baradaky resminama görä, “Forbes” 2021-nji ýylda 200 mln dollardan gowrak girdeji gazandy, düşewünt bolsa 40 mln dollardan gowrak boldy.
Maý aýynda žurnal maksatly birleşmek we satyn almak boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýa SPAC (special purpose acquisition company) arkaly bazara çykmaga synanyşdy. Ýöne “Forbes” maýadarlaryň arasynda biržada ýerleşdirmegiň bu usulynyň özüne çekijiliginiň peselmegi sebäpli şertnamany ýatyrdy diýip, gazet ýazýar.


30.10.2022 13:09
3510

Forbes: Sukerbergiň baýlygy Meta-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagy bilen $11 mlrd azaldy

Meta korporasiýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy çärýek hasabatynyň neşir edilmegi esasynda kompaniýanyň paýnamalary ep-esli pese gaçandan soň 11 mlrd dollar azaldy. Bu barada "Forbes" žurnaly habar berdi...

28.09.2022 20:44
13947

Forbes: Ilon Mask iň baý amerikalylaryň sanawynda birinji

Tesla Inc.-iň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Ilon Mask Forbes žurnalynyň wersiýasy boýunça 400 sany baý amerikalylaryň sanawynda birinji setire geçdi. Maskyň baýlygy bir ýylyň içinde 60 mlrd dollardanam artdy we...

08.07.2022 10:27
24835

Rianna ABŞ-nyň iň ýaş self-made milliarderi boldy

Amerikaly aýdymçy Rianna ABŞ-da iň ýaş self-made milliarder diýlip yglan edildi. Ol “Forbes-iň” wersiýasyna görä, özbaşdak üstünlik gazanmagy başaran iň baý aýallaryň sanawyna girizildi diýip, afisha.bigmir.net habar...

11.04.2022 17:09
18293

«Forbes» iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi

«Forbes» žurnaly 2022-nji ýylda iň ýaş milliarderleriň gazançlaryny mälim etdi. Olaryň umumy baýlygy 25,8 mlrd dollara ýetdi. Bu barada lenta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär. 30 ýaşdan kiçi milliarderleriň reýtinginde...