Apple we Google App Store bilen Google Play-den 600 müňe golaý goşundyny aýyrdy

  • 04.08.2022 20:53
  • 7036
Apple we Google App Store bilen Google Play-den 600 müňe golaý goşundyny aýyrdy

Apple bilen Google kompaniýalary öz firma onlaýn-dükanlaryny goşundylardan arasslap, giň gerimli tämizleýiş işlerini geçirdiler. Pixalate-iň maglumatlaryndan görnüşi ýaly, App Store-den we Google Play-den 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde jemi 592 000 goşundy aýryldy.

Bu ýylyň birinji çärýeginde iki kompaniýanyň bilelikde aýran 220 000 sany goşundysy bilen deňeşdirilende ep-esli kändir. Aýratynam birbada 439 000 goşundyny - 2022-nji ýylyň birinji çärýegindäkiden 8652% köp goşundy aýran Apple has tapawutlandy. 
Apple-iň ikinji çärýekde dükanyndan goşundylary aýyrmagynyň esasy sebäbi köp ýyllaryň dowamynda täzeleniş bolmandy. Aýrylan goşundylaryň 64%-i azyndan iki we ondan hem kän ýylyň dowamynda täzelenmändiler. Pixalate-niň maglumatlaryna görä, Apple App Store-iň sanawyndan aýrylan goşundylaryň 31%-i konfidensiallyk syýasatyna gabat gelmeýärdi. 


şu gün 11:51
43

Apple iPhone X bilen Apple Watch Series 3-i resmi taýdan könelen diýip yglan etdi

Apple kompaniýasy WWDC23 tanyşdyrylyş dabarasynyň çäklerinde iOS 17, iPad OS 17, macOS 14 Sonoma we watchOS 10 operasion sistemalaryny anons etdi. Şonuň bilen birlikde haýsy gurluşlaryň täzelenmä eýe boljakdygy...

07.06.2023 14:36
8384

Apple iOS 17-ni hödürledi

WWDC 2023 ýaýlymynyň çäginde Apple iPhone we iPad üçin operasiýa ulgamynyň täze wersiýasy bolan iOS 17-ni hödürledi. iOS 17-de jaň programmasy täzeden düzüldi. Her bir kontakt üçin gelýän jaňlaryň ekranyny - suraty...

28.05.2023 16:20
33016

iPhone 15-iň ilkinji janly suratlary çap edildi

MacRumors neşiri iPhone 15 modelleriniň maketlerine elýeterlilik aldy. Öndürijiler şular ýaly prototipleri daşlyklary, gorag aýnalaryny, kabelleri we beýleki esbaplary öndürmek üçin ulanýarlar. Bu ýyl nobatdaky...

20.05.2023 15:22
8686

Google Pixel smartfonlaryny wideoregistrator hökmünde ulanyp bolar

Google Pixel seriýaly smartfonlarynda öňden bar bolan “Şahsy howpsuzlyk” goşundysynda enjamy wideoregistrator hökmünde ulanmak funksiýasy peýda bolar. Muny goşundynyň iň soňky wersiýasyny teswirlän 9to5Google saýty...