ABŞ-nyň ýaşaýjysy 2 dollara petek alyp, lotoreýadan 1,3 mlrd dollar utdy

  • 31.07.2022 16:29
  • 26033
ABŞ-nyň ýaşaýjysy 2 dollara petek alyp, lotoreýadan 1,3 mlrd dollar utdy

ABŞ-nyň Illinoýs ştatynyň ýaşaýjysy Mega Millions lotereýasynda 1 mlrd 337 mln dollar utdy diýip, lotereýanyň saýtynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar.

«29-njy iýulda geçirilen oýunda bir petekde sanlaryň altysy hem gabat geldi we petegiň eýesine 1,337 mlrd dollar möçberinde baýrak getirdi» diýip, bäsleşigiň guramaçylary habar berdiler.

Ýeňiji alty sanyň altysynam — 13, 36, 45, 57 we 67 belgidäki ak şarlary we № 14 belgili altyn şary bildi. Petek satyn alýan adam belgileri özbaşdak saýlaýar. Bir petegiň bahasy 2 dollar.
Agentligiň maglumatlaryna görää, utuşly petek Çikagonyň eteginde Des-Pleýns şäherinde Ist-Tuhi-awenýuda Speedway ýangyç guýujy bekedindäki minimarketde satyldy. Ýeňiji eline nagt görnüşde 780,5 mln dollary alar.


düýn 11:44
4372

Honda howpsuzlyk kemeri bilen bagly kemçilik sebäpli ABŞ-da 300 müň ulagyny yzyna çagyrýar

Ýaponiýanyň Honda Motor Co. awtoulag öndürijisi öňdäki howpsuzlyk kemerlerinde öňe çekijiniň bir düzüm böleginiň ýoklugy sebäpli ABŞ-da 300 müňden gowrak ulagyny yzyna çagyrýar diýip, MarketWatch habar berýär....

19.11.2023 21:31
13811

«ABŞ-da ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň finalçylary yglan edildi

North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY) bäsleşiginiň emin agzalary üç kategoriýanyň her biri üçin 2024-nji ýylyň üç finalçysyny yglan etdi. At ugrunda bäsleşýän dokuz dalaşgäriň bäşisi...

18.11.2023 22:14
18098

Toyota ABŞ-da akkumulýator önümçiliginde gaýtadan işlenilmeli materiallary ulanar

Ýaponiýanyň Toyota kompaniýasynyň Demirgazyk Amerikadaky bölümçesi we Redwood Materials Inc. amerikan kompaniýasy 2022-nji ýylda Toyota-nyň gibrid we doly elektrikleşdirilen awtomobilleriniň akkumulýatorlaryny...

12.11.2023 16:19
14097

ABŞ-da täze Kia Sorento 2024 tanyşdyryldy

ABŞ-da täze, gibridli  Kia Sorento 2024 görkezildi. Ondan öň awtoulag Günorta Koreýada hödürlenipdi. Bu ulag hatarynyň merkezinde bahasy 36 690 dollardan başlanýan Sorento Gibrid EX FWD bolmagyny dowam edýär. Bu...