Geçen hepdede türkmen biržasynda 15,5 mln dollarlyk 40 sany geleşik baglaşyldy

  • 11.07.2022 19:53
  • 5776
Geçen hepdede türkmen biržasynda 15,5 mln dollarlyk 40 sany geleşik baglaşyldy

Ge­çen hep­de­de Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­synyň söw­da­la­ryn­da je­mi ba­ha­sy ABŞ-nyň 15 mil­lion 535 müň 500 dol­la­ry­na ba­ra­bar bolan 40 sany geleşik ha­sa­ba alyn­dy.

Da­şa­ry ýurt pu­lu­na Tür­ki­ýä­niň we Ow­ga­nys­ta­nyň te­le­ke­çi­le­ri Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­myn­da ön­dü­ri­len, gid­ro usul­da aras­sa­la­nan di­zel ýan­gy­jy­ny sa­tyn al­dy­lar. “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­syn­da ön­dü­ri­len su­wuklan­dy­ry­lan gaz Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň, Tür­ki­ýä­niň, Ow­ga­nys­tanyň te­le­ke­çi­le­ri­niň söw­da­la­ry­nyň esa­sy­ny düz­di. Mun­dan baş­ga-da, Ow­ga­nys­ta­nyň işe­wür­le­ri Seý­di­niň ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wodyn­da ön­dü­ri­len su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zy sa­tyn al­dy­lar.
Da­şa­ry ýurt pu­lu­na Azer­baý­ja­nyň, Gyr­gy­zys­ta­nyň te­le­ke­çi­le­ri­ne tekiz bo­ýa­lan we žak­kard tüý­jü­mek önüm­ler ýer­le­nil­di.
Ma­nat se­riş­de­le­ri­ne Tür­ki­ýä­niň işe­wür­ler to­par­la­ry­nyň we­kil­le­ri bahasy 390 müň ma­nada deň bolan nah ýüp­lü­gi sa­tyn al­dy­lar.
Içer­ki ba­zar üçin ýur­du­my­zyň işe­wür­le­ri “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­la­ryn­da ön­dü­ri­len, je­mi ba­ha­sy 80 mil­lion mana­da go­laý bo­lan ow­ra­dy­lan teh­ni­ki kü­kür­di, el ha­ly­la­ry­ny sa­tyn aldy­lar.


şu gün 13:48
5

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
10365

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
5288

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...