Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

  • 08.07.2022 23:54
  • 58228
Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan diplom bermek baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda aýdyldy.

Şeýle hem Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, olary bilim görkezijileri babatda dünýäde belli okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek boýunça  zerur işleri geçirmelidigini belledi.

«Hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda, biz ýaşlarymyzyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okamagyna has uly üns bermelidiris» diýip, döwlet Baştutany belledi.


03.06.2023 09:21
10391

Türkmen ýokary okuw mekdebi Times Higher Education reýtingine girdi

Abraýly bilim guramasy bolan Times Higher Education (THE) Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini The Impact Rankings 2023-iň jemleýji sanawyna goşdy diýip, Orient habar berýär. Reýting ýokary okuw...

28.05.2023 15:22
23586

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň...

28.05.2023 10:17
8824

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň bilim ministrleri hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Rumyniýanyň bilim ministrliginiň arasynda bilim babatynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi. Bu barada...

25.05.2023 23:01
32073

Oguz han uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary welaýatlarda mekdep uçurymlary bilen duşuşdylar

2023-nji ýylyň 15-20-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň guramagynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabadyň uçurym...