Chanel moda öýüniň eýeleri 5 mlrd dollar diwidend aldylar

  • 12.06.2022 19:51
  • 6492
Chanel moda öýüniň eýeleri 5 mlrd dollar diwidend aldylar

Chanel moda öýüniň eýeleri bolan doganlar Werthaýmerler 2021-nji ýylda diwidend görnüşinde 5 mlrd dollar gazandylar. Bu barada gazeta.ru salgylanyp, Day.Az habar berýär.

2021-nji ýylda Alen we Žerar Kaýman adalarynda hasaba alnan holding kompaniýasynyň üsti bilen iki gezek 2,5 mlrd dollar diwidend aldylar. Bu korporatiw hasabatynyň taryhynda Chanel üçin iň uly töleg boldy.
2021-nji ýylda moda öýüniň arassa girdejisi 4 mlrd dollar, esasy işden gazanan girdejisi 15,6 mlrd dollar boldy. Bu görkezijiler pandemiýadan öňki görkezijiler bilen deňleşýär. 2022-nji ýylda doganlaryň baýlygy 37% ýokarlanyp, 90 mlrd dollara ýetdi. 2016-njy ýyldan bäri Werthaýmerler diwidend görnüşinde, takmynan, 8 mlrd dollar aldylar. 2021-nji ýylda tölegler soňky bäş ýyldaky umumy mukdaryň ýarysyndan gowragyna deň boldy.
Hünärmenler şeýle girdejini pandemiýadan soň moda harytlaryna we gözellik predmetlerine islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Şeýle-de, pandemiýa döwründe Chanel önümlerine isleg artyp, bu hem bahalaryň ýokarlanmagyna getirdi. Mysal üçin, bir model torbasy 2021-nji ýylyň dekabrynda ABŞ-da 8 200 dollara satyldy. Bu 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 60% gymmatdyr.  

02.06.2023 01:21
24771

Ilon Mask ýene-de dünýäniň iň baý adamy

Tesla we SpaceX kompaniýalarynyň esaslandyryjysy, şeýle-de Twitter kompaniýasynyň eýesi Ilon Mask Bloomberg agentliginiň wersiýasy boýunça dünýäniň iň baý adamlarynyň reýtinginde ýene-de birinji orna gaýdyp geldi...

29.05.2023 15:55
21838

ABŞ-nyň birnäçe milliarderleriniň baýlygy ýurduň Maliýe ministrliginiň serişdelerinden artyk

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda defolt howpunyň fonunda baýlygy 49,47 milliard dollardan geçýän milliarderleriň sany hasaplanyldy - bu hökümetiň borçlaryny ýerine ýetirmek üçin Maliýe ministrliginiň ygtyýaryndaky...

25.05.2023 10:01
2008

Apple Broadcom bilen 5G-niň komponentlerini işlemek barada ylalaşandygyny yglan etdi

Apple dünýäniň iň iri ýarymgeçiriji öndürijilerinden biri bolan Broadcom bilen 5G radioýygylyk komponentlerini işläp taýýarlamak barada ylalaşandygyny yglan etdi. Bu barada sişenbe güni kompaniýanyň Apple-iň web...

24.05.2023 23:28
11634

Bloomberg: LVMH-iň baş direktory Bernard Arno bir günde 11 milliard dollardan gowrak pul ýitirdi

LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) kompaniýalar toparynyň prezidenti Bernar Arno kompaniýasynyň paýnamalary pese gaçandan soň bir günde 11,2 milliard dollar ýitirdi. Bu barada sişenbe güni Bloomberg habar berdi...