Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

  • 23.05.2022 06:48
  • 7834
Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

«Pari Sen-Žermen» Twitterde hüjümçi Killian Mbappe bilen şertnamanyň uzaldylýandygyny mälim etdi.

23 ýaşly fransiýaly futbolçy bilen baglaşylan täze şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. 20-nji maýda "PSŽ-nyň" ýolbaşçylarynyň fransiýaly hüjümçä salgytlaryny töländen soň, ýylda 100 mln ýewro zähmet hakyny, 300 mln ýewrolyk gol çekilen bonusy, şeýle hem imij hukuklarynyň bir bölegine eýelik etmek mümkinçiligini teklip edendigi mälim boldy.
Fransiýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde Mbappe 32 oýna gatnaşyp, 24 gol geçirmegi we 15 gezek pökgini netijeli bermegi başardy. Onuň topary Fransiýanyň çempionatynda yzyndaky topardan 14 utuk artykmaçlyk bilen öňde barýar. 
2018-nji ýylda Mbappe Fransiýanyň ýygyndysynyň düzüminde dünýäniň çempiony boldy.
Owal Mbappeniň "Reala" geçjekdigi barada kän gezek aýdylypdy. Käbir HBS-i fransiýaly hüjümçiniň eýýäm "Real" bilen şertnama baglaşandygyny hem tassyklaýardylar.


düýn 01:53
8005

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
15462

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...

26.01.2023 12:25
6127

«Ewerton» iňlis futbol kluby satlyga çykaryldy

Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýän «Ewerton» futbol kluby satuwa çykaryldy. Klubuň eýesi, asly eýranly iňlis telekeçisi Farhad Moşiriniň 500 million funt sterlingden gowrak pul hödürlenjek teklibe garaşýandygy...

25.01.2023 13:15
12551

UEFA transfer düzgünlerini üýtgetmegi meýilleşdirýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) futbolçylaryň şertnamalarynyň dowamlylygyna çäklendirme girizmek isleýär. Bu barada The Times habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär. Gurama şeýle üýtgetme barada...