Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

  • 23.05.2022 06:48
  • 8333
Mbappe «PSŽ» bilen şertnamasyny 2025-nji ýyla çenli uzaltdy

«Pari Sen-Žermen» Twitterde hüjümçi Killian Mbappe bilen şertnamanyň uzaldylýandygyny mälim etdi.

23 ýaşly fransiýaly futbolçy bilen baglaşylan täze şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. 20-nji maýda "PSŽ-nyň" ýolbaşçylarynyň fransiýaly hüjümçä salgytlaryny töländen soň, ýylda 100 mln ýewro zähmet hakyny, 300 mln ýewrolyk gol çekilen bonusy, şeýle hem imij hukuklarynyň bir bölegine eýelik etmek mümkinçiligini teklip edendigi mälim boldy.
Fransiýanyň çempionatynyň häzirki möwsüminde Mbappe 32 oýna gatnaşyp, 24 gol geçirmegi we 15 gezek pökgini netijeli bermegi başardy. Onuň topary Fransiýanyň çempionatynda yzyndaky topardan 14 utuk artykmaçlyk bilen öňde barýar. 
2018-nji ýylda Mbappe Fransiýanyň ýygyndysynyň düzüminde dünýäniň çempiony boldy.
Owal Mbappeniň "Reala" geçjekdigi barada kän gezek aýdylypdy. Käbir HBS-i fransiýaly hüjümçiniň eýýäm "Real" bilen şertnama baglaşandygyny hem tassyklaýardylar.


şu gün 11:47
7

“Ýuwentus” Super ligadan çykmak isleýändigini tassyklady

Italiýanyň “Ýuwentus” futbol kluby resmi saýtynda beýan bilen çykyş edip, onda Ispaniýanyň “Real” we “Barselona” klublaryna Super liganyň taslamasyndan çykmak isleýändigi barada hat iberendigini tassyklady. Bu...

düýn 21:23
22109

Messi näme üçin «Barselona» dolanyp barmandygyny düşündirdi

2022-nji ýylda Dünýä çempionatynyň çempiony, “Altyn topuň” 7 gezek eýesi argentinaly Lionel Messi Ispaniýanyň klubundan Fransiýanyň «PSŽ-sine» geçenindäki ýagdaýyň gaýtalanmagyny islemändigi üçin «Barselona» dolanyp...

düýn 12:06
7060

«West Hem» kluby UEFA Konferensiýalar ligasynyň ýeňijisi boldy

Konferensiýalar ligasynyň finalynda «West Hem» iňlis futbol klubunyň oýunçylary Italiýanyň «Fiorentinasyndan» üstün çykdylar. Pragada geçirilen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Duşuşygyň 62-nji minudynda Said...

düýn 10:53
15836

Messi Bekhemiň “Inter Maýami” klubuna geçýändigini mälim etdi

Argentinanyň milli ýygyndysynyň düzüminde dünýä çempiony Lionel Messi Demirgazyk Amerikanyň Esasy futbol ligasynyň (MLS) “Inter Maýami” kluby bilen şertnama baglaşar. Bu barada futbolçy “Mundo Deportivo” tarapyndan...