Wiktor Orban bäşinji gezek Wengriýanyň Premýer-ministri boldy

  • 18.05.2022 08:23
  • 2569
Wiktor Orban bäşinji gezek Wengriýanyň Premýer-ministri boldy

Duşenbe güni Wengriýanyň döwlet ýygnagy Wiktor Orbany ýene dört ýyllyk möhlet bilen Premýer-ministr saýlady. FIDES partiýasynyň liderine bäşinji mandaty ynanmak üçin bir palataly mejlisiň 133 deputaty razylyk sesini berdi, 27 deputat garşy ses berdi.

Mejlisiň 3-nji aprelde geçen saýlawlarynda Orbanyň baştutanlyk edýän hristian-demokratlarynyň birleşiginiň partiýasy jemi 199 ýerden 135 ýeri eýeläp, ynamly ýeňiş gazandy. Respublikanyň prezidentiniň tabşyrygy boýunça maýyň başynda Orban ministrler kabinetiniň täze düzümini jemlemäge başlady we geçen hepde onuň düzümi bilen tanyşdyrdy.
Mejlisde ses bermek tamamlanandan soň, 31-nji maýda 59 ýaşyny doldurýan Orban kasam kabul etdi.


11.11.2022 12:23
9264

Samarkantda Türki Döwletleriň Guramasynyň sammiti geçirilýär

Samarkant şäherinde Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) sammiti geçirilýär. Ýokary derejeli sammite Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Gazagystanyň Prezidenti Kasym...

18.10.2022 16:57
6078

Ýewropa Bileleşigi Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýär

Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça Strategiýasynyň çäklerinde Türkmenistanyň “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” görnüşindäki hyzmatdaşlyga taýýardygyna ýokary baha berýär hem-de bu görnüşde netijeli pikir...

01.10.2022 00:12
3530

Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň ilçisi bilen duşuşdy

Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruis Alonso bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň ÝB bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň mümkinçiliklerini...

12.09.2022 23:58
4594

ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

Maý aýyndan awgust aýy aralygynda Ýewropa Bileleşigi (ÝB) Gün panelleriniň kömegi bilen 99 terawatt/sagatdan köp elektrik energiýasyny öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 28% köpdür. Bu...