Kuba ykdysadyýetde kriptowalýutalary ulanyp başlar

  • 01.05.2022 18:50
  • 4692
Kuba ykdysadyýetde kriptowalýutalary ulanyp başlar

Kubanyň Merkezi banky 16-njy maýdan ýuridik şahslara kriptowalýutalary ulanmak üçin ygtyýarnama berip başlar. Bu barada düzgünleşdirijiniň degişli kararyna salgylanyp, Reuters habar berýär.

Resminamada ygtyýarnamanyň fiziki we ýuridik şahslara bir ýyl möhlet bilen beriljekdigi aýdylýar. Olaryň möhletini uzaldyp bolýar, ýöne diňe bir gezek.

Kubanyň Merkezi bankynda düzgünleşdirijiniň ygtyýarnamany bermezden ozal islendik haýyşyň kanunylygyny, sosial-ykdysady bähbitlerini we taslama aýratynlyklaryny gözden geçirjekdigi aýdylýar. 

Kubanyň Merkezi bankynyň öňki ykdysatçysy Pawel Widalyň aýtmagyna görä, düzgünleşdiriji peýda almak maksady bilen ýurtda kriptowalýuta üçin oňyn ýer döretmek kararyna geldi. Bu soňky ýyllarda Kubanyň ykdysadyýetiniň barha gowşaýandygy bilen baglanyşyklydyr: ýurduň JIÖ-i iki ýylda 13% pese gaçdy.


02.01.2023 13:26
3452

Serdar Berdimuhamedow Kubanyň Prezidentini ýurduň milli baýramy bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese ýurduň milli baýramy — Kuba Respublikasynyň Azat edilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

31.12.2022 18:05
9194

2022-nji ýylda bitkoin 60%-den gowrak arzanlady

2022-nji ýylyň jemleri boýunça bitkoiniň bahasy 60%-den gowrak pese gaçdy: dekabr aýynyň ahyrynda, 2021-nji ýylyň noýabr aýynda gazanylan iň ýokary 70,000 dollar bilen deňeşdirilende, 16 500 dollar töweregi derejede...

02.12.2022 16:26
3801

Braziliýada kriptowalýuta töleg etmegiň kanuny serişdesi diýlip ykrar edildi

Wekiller palatasy ýedi ýyllyk çekişmeden soň, Braziliýada kriptowalýutanyň bazaryny düzgünleşdirýän PL 4401/2021 kodly kanunyň taslamasyny makullady. Senat resminamany aprel aýynda makullapdy, iýundan bäri ol parlamentiň...

27.11.2022 11:34
3905

Binance kriptowalýuta bazaryny dikeltmek üçin gazna döretdi

Dünýädäki iň uly kriptowalýuta biržasynyň operatory Binance Holdings Ltd. ýylyň başyndan bäri 1,4 trln dollar töweregi ýitiren kriptowalýuta bazaryny dikeltmegi maksat edinýän gaznany döretdi. Industry Recovery...