FIFA dünýä çempionatynyň açylyş oýnuny üýtgetdi

  • 03.04.2022 05:47
  • 20164
FIFA dünýä çempionatynyň açylyş oýnuny üýtgetdi

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň oýunlarynyň senenamasyny neşir etdi. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär diýip, TASS belleýär.

21-nji noýabrda açylyş oýnunda A toparçada çykyş edýän Senegalyň we Niderlandlaryň toparlary duşuşar, oýun Aşgabat wagty bilen 15:00-da başlar. Duşuşyk Doha şäherindäki “Al-Tumama” stadionynda geçiriler. Ilkibaşda açylyş oýnunda A toparçada çykyş edýän Kataryň we Ekwadoryň toparlary oýnamalydy, ýöne olaryň duşuşygy sagat 21:00-a süýşürildi.

Hojaýyn ýurduň milli ýygyndysy 2002-nji ýyldan bäri ilkinji gezek dünýä çempionatynyň ilkinji oýnunda oýnamaz, şol wagt ýaryş Ýaponiýada we Günorta Koreýada geçirildi, açylyş oýnunda Fransiýa bilen Senegalyň toparlary (0:1) oýnady. Adatça, ýaryşyň ilkinji oýny ýaryşy kabul edýän ýurduň toparynyň gatnaşmagynda geçirilýär. 

Dünýä çempionatynyň ilkinji gününde B toparçada çykyş edýän ýygyndylaryň hem oýny bolar. Angliýalylar Dohadaky “Halifa” halkara stadionynda Eýranyň toparyna garşy oýnar (sagat 18:00-da başlar). ABŞ-nyň milli ýygyndysy Şotlandiýanyň, Uelsiň we Ukrainanyň toparlarynyň arasynda pleý-off tapgyrynyň ýeňijisi bilen duşuşar, oýun Er-Raýýan şäherindäki “Ahmad bin Ali” stadionynda geçiriler we 0:00-da başlar.

Final oýny 18-nji dekabrda “Lusail” stadionynda bolup, 20:00-da başlar. Üçünji orun üçin oýun bir gün öň Al-Raýan şäherindäki “Halifa” halkara stadionynda geçiriler. Oýun 20:00-da başlar. 


şu gün 17:59
16

Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň...

şu gün 13:23
4734

«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan...

şu gün 03:32
12674

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun güni tamamlandy. 29-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. А topar El-Haur, «Al-Baýt» stadiony Niderlandlar – Katar –...

şu gün 03:22
5095

DÇ-2022: ABŞ we Angliýa pleý-off tapgyryna çykdylar

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda ABŞ Eýrandan üstün çykdy. Dohada geçirilen oýun 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly 38-nji minutda Kristian Pulişiç...