Polşanyň wekili «Dünýäniň gözeli - 2021» adyna eýe boldy

  • 17.03.2022 23:51
  • 33073
Polşanyň wekili «Dünýäniň gözeli - 2021» adyna eýe boldy

Polşaly Karolina Belýawska "Dünýäniň gözeli - 2021" halkara owadanlyk bäsleşiginiň ýeňijisi boldy.

Bäsleşik Puerto-Rikoda geçdi, onuň 2021-nji ýyldaky jemleýji tapgyry koronawirus bilen baglanyşykly yza süýşürilipdi. 
Bäsleşige dürli ýurtlardan gelen 97 gyz gatnaşdy, olaryň arasynda yrakly we somalili gyzlar hem bar. Yrak we Somali "Dünýä gözeline" öz wekillerini ilkinji gezek ugratdylar. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna 40 gözel çykdy.
Bäsleşigiň 70-nji ýeňijisi Belýawska menejment ugry boýunça magistraturada  okaýar we soňlugy bilen dissertasiýa goramagy meýilleşdirýär. Gyz meýletinçilik işi bilen meşgullanýar we öý-öwzarsyzlara ýardamyny ýetirýär, şeýle hem model bolup işleýär.

Karolina Belýawska şeýle diýýär: "Adymy eşidemde, örän tolgundym. Häli bu güne çenli ynanyp bilemok".

Ikinji ýeri ABŞ-nyň wekili Şri Saýni eýeledi, üçünji ýerde - Kot-d Iwuaryň raýaty Oliwiýa Ýaçe aldy.


şu gün 16:39
101

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
18816

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2349

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
7976

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...