Marca: Mbappe şu hepde “Real” bilen şertnama baglaşar

  • 14.03.2022 15:59
  • 9151
Marca: Mbappe şu hepde “Real” bilen şertnama baglaşar

“PSŽ-niň” hüjümçisi Kilian Mbappe Madridiň “Realy” bilen şertnama baglaşmaga ýakyn. Bu barada “Marca” neşiri habar berýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, “Real” 23 ýaşly fransiýaly oýunçy bilen şertnama baglaşmagy indiki anna gününe çenli tamamlamak isleýär. Mbappeniň “PSŽ” bilen şertnamasynyň möhleti bolsa şu tomus tamamlanýar. 
Soňky günler taraplaryň arasyndaky gepleşikler hasam işjeňleşdi we bu öňümizdäki hepdäniň ortalarynda ähli resmileşdirme hereketleriniň ýola goýuljakdygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, Mbappeniň Fransiýanyň çempionatynda rahat oýnamagy üçin şertnama barada möwsümiň ahyryna çenli resmi taýdan habar bermek göz öňünde tutulmaýar.  
KHBS Kilianyň “Realdan” topara goşulandygy üçin 60 – 80 mln ýewro möçberinde bonus aljakdygyny belleýär. Hüjümçiniň Madrid klubunda zähmet haky hem bir möwsüm üçin, takmynan, 25 mln ýewro bolar.
Ýatlap geçsek, “PSŽ” Çempionlar ligasynyň 1/8 final oýnunda “Realdan” utuldy (öýde 1:0, myhmançylykda 1:3) we ýaryşdan çykdy. Bu oýunda parižliler üçin iki goly Mbappe geçirdi.
Häzirki möwsümde Mbappe “PSŽ” üçin ähli ýaryşlarda 35 oýna gatnaşyp, 25 gol saldy we 17 netijeli geçirim etdi. 


düýn 18:16
10159

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...

29.01.2023 22:42
6505

«Barselona» Gawi we Arauho bilen şertnamalaryny uzaltdy

«Barselonanyň» direktory Mateu Alemani Gawi we Ronald Arauho bilen şertnamalarynyň uzaldylýandygyny habar berdi diýip,  «Matç» habar berýär. "Gawi we Arauho öz şertnamalaryny bireýýäm uzaltdylar. Oýunçylar üç möwsüme...

27.01.2023 01:53
9622

2023-nji ýyldaky UEFA-nyň Super kubogy ugrundaky oýun Kazandan Afina geçirildi

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşigi (UEFA) 2023-nji ýylda geçiriljek UEFA-nyň Super Kubogy ugrundaky oýny Kazandan Afina geçirdi. Bu barada UEFA-nyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär...

26.01.2023 15:46
17516

Habi Alonso 2024-nji ýylda “Realyň” baş tälimçisi bolup biler

«Realyň» ýolbaşçylygy Habi Alonsony klubuň baş tälimçisi wezipesinde Karlo Ançelottiniň ornuny eýeläp biljek hünärmen hökmünde görýär. Bu barada ispan metbugaty habar berdi diýip, sovsport.ru belleýär. Bellenilişi...