Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary tamamlandy

  • 21.02.2022 14:05
  • 4782
Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary tamamlandy

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy Tomas Bah yglan etdi.

Oýunlaryň ýapylyş dabarasy Pekindäki Milli stadionda geçirildi.
Olimpiadanyň barşynda jemi baýraklaryň 109-sy oýnaldy, Oýunlara 91 ýurtdan 2800-den gowrak türgen gatnaşdy.

Norwegiýanyň milli ýygyndysy bir Olimpiýa oýunlarynda altyn medallaryň sany boýunça rekord goýdy (16 sany).
Pekindäki Olimpiýa oýunlaryna 91 sany Milli Olimpiýa Komitetleri gatnaşdy. Gaiti we Saud Arabystany Gyşky Olimpiýa oýunlaryna ilkinji gezek gatnaşdy. Arakesmeden soň, Amerikan Samoasynyň, Perunyň, Trinidad we Tobagonyň, Wirgin adalarynyň milli ýygyndylary gatnaşdylar.
Indi 4-nji martda Pekinde Paralimpiýa oýunlary badalga alar. Olar 13-nji marta çenli dowam eder.
2026-njy ýyldaky Gyşky Olimpiýa oýunlary Italiýanyň Milan we Kortina-d'Ampesso şäherlerinde geçiriler.


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...