«Baýeriň» baş tälimçisi: «Azmun 3-4 hepdeden doly taýýarlykly bolar»

  • 10.02.2022 19:13
  • 8271
«Baýeriň» baş tälimçisi: «Azmun 3-4 hepdeden doly taýýarlykly bolar»

“Baýeriň” baş tälimçisi Herardo Seoane hüjümçi Serdar Azmunyň ýagdaýyna baha berdi. 

“Siňir damarlarynyň şikesi ony henizem alada goýýar, ol bejergi talap edýär. Men onuň oýnamaga haçan taýýar boljakdygyny anyk aýdyp biljek däl.

Azmun doly taýýar bolýança, ýene üç-dört hepde gerek bolar. Bu onuň şol wagta çenli elýeterli bolmajakdygyny aňlatmaýar, ol goşmaça işleýär” – diýip, “Bild” tälimçiniň sözlerini getirýär. 
Azmun ýanwar aýynyň ahyrynda “Zenitden” “Baýere” geçdi. Ilkibaşda 27 ýaşly eýranly nemes kluby bilen 2022/2023-möwsüminden güýje girmeli deslapky şertnamany baglaşdy, ýöne soňrak taraplar şertnamany gyşky transfer penjiresinde resmileşdirmek barada ylalaşdylar.  


şu gün 13:30
5860

«Mançester Ýunaýted» Ronaldunyň ornuny tutjak iki oýunçy tapdy

Angliýanyň Premýer-ligasynyň (APL) “Mançester Ýunaýted” klubunyň baş tälimçisi Erik ten Hag portugaliýaly hüjümçi Kriştianu Ronaldunyň ornuna “Milandan” Rafael Leaony we “PSW-de” çykyş edýän Kodi Gakpony göz öňünde...

şu gün 09:17
8085

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 9-njy oýun güni tamamlandy. 28-nji noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar El-Wakra, «Al-Janub» stadiony Kamerun– Serbiýa – 3:3...

şu gün 09:05
5762

DÇ-2022: Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykyp, pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşygynda Portugaliýa Urugwaýdan üstün çykdy. Lusailde geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollaryň ikisini hem Brunu...

şu gün 08:57
3434

Braziliýa Şweýsariýany ýeňip, dünýä çempionatynyň pleý-off tapgyryna çykdy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katarda geçirilýän dünýä çempionatynyň ikinji tapgyrynda Şweýsariýadan 1:0 hasabynda üstün çykdylar. Dohada geçirilen duşuşykda braziliýalylara ýeňşi 83-nji minutda...