«Möý adam» ABŞ-da ilkinji prokat güni kassa ýygymy boýunça rekord goýdy

  • 19.12.2021 09:45
  • 8575
«Möý adam» ABŞ-da ilkinji prokat güni kassa ýygymy boýunça rekord goýdy

«Möý adam: Öýe ýol ýok» filminiň premýeradan soň ilkinji günde kassa ýygymy dekabr aýynda amerikan kinoteatrlar ulgamy AMC Entertainment Holdings-de çykan filmleriň arasynda rekord boldy. Bu barada gazeta.ru habar berýär. 

ABŞ-da filmiň premýerasy 16-njy dekabrda boldy, iki günden az wagtyň içinde oňa 1,1 mln adam tomaşa edip ýetişdi. AMC-niň maglumatlary boýunça, film iň girdejili premýeralaryň umumy sanawynda diňe 2019-njy ýylyň Marvel älemi boýunça “Ar alyjylar: Final” kinosyna ýol berip, ikinji orny eýeleýär. 

Jona Uottsyň “Möý adam: Öýe ýol ýok” filmi Marvel kinoäleminiň 27-nji kartinasydyr. Onda Piter Parker Doktor Strenjiň goldawyna daýanyp, tutuş dünýäni özüniň Möý adamdygyny ýatdan çykarmaga mejbur etmekçi bolýar, ýöne ähli zat meýilleşdirilişi ýaly bolmaýar. Filmde baş keşpleri Tom Holland, Zendeýa we Benedikt Kamberbetç ýerine ýetirdi.


10.01.2022 23:42
4366

Nikol Kidman «Rikardo bolmak» filmindäki keşbi üçin «Altyn globusa» mynasyp boldy

Aktrisa Nikol Kidman «Dramada iň gowy zenan roly» kategoriýasynda «Altyn globus» baýragyna mynasyp boldy. Baýragyň esaslandyryjysy — Golliwudyň daşary ýurt metbugatynyň assosiasiýasynyň twitter habarynda bellenilişi...

21.08.2021 01:33
4480

Eminem 50 Sentiň teleserialynda çykyş eder

Eminem repçi 50 Sent Jeksonyň «Starz» teleýaýlymynda prodýuserlik edýän Black Mafia Family teleserialynda peýda bolar. Bu barada çarşenbe güni The Wrap-a salgylanyp, kanobu.ru habar berdi. Eminem teleserialda neşe...

şu gün 16:39
1464

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
18816

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...