Hytaýda gyşky Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň dizaýny hödürlendi

  • 28.10.2021 23:44
  • 1765
Hytaýda gyşky Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň dizaýny hödürlendi

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiýa we Paralimpiýa medallarynyň dizaýnyny hödürledi. Bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanyp, uz.sputniknews.ru habar berýär.

Medallaryň ýüz tarapynda bäş sany Olimpiýa halkasynyň logotipi, onuň töwereginde bolsa iňlis dilinde Oýunlaryň doly ady şekillendirilen. Medallaryň yzky tarapynyň merkezinde Oýunlaryň nyşany hem-de hytaý dilinde 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa oýunlarynyň doly ady şekillendirilipdir.

Şeýle-de, yzky tarapy 24 nokady özünde saklaýan halkalar bilen bezelipdir. Bu “tükeniksiz ýyldyzly asmany” we “adam bilen tebigatyň arasyndaky sazlaşygy” hem-de Oýunlaryň tertip belgisini (XXIV) aňladýar. 

Medal gutusy bambukdan taýýarlanylyp, bu “hytaý medeniýetiniň aýratynlyklaryny görkezýär we ekologiýa taýdan arassa Olimpiýa oýunlary konsepsiýasyna laýyk gelýär” diýip, guramaçylar belleýär.

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlary 4 – 20-nji fewralda, Paralimpiýa oýunlary 4 – 13-nji martda Pekinde geçiriler. Hytaýyň paýtagty 2015-nji ýylyň 31-nji iýulynda Kuala-Lumpurda geçirilen HOK-nyň sessiýasynda Olimpiadanyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlandy.

Pekin hem tomusky, hem gyşky Oýunlary kabul eden ilkinji şäher bolar. Tomusky Olimpiada Hytaýyň paýtagtynda 2008-nji ýylda geçirildi.


16.11.2022 14:00
3332

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4748

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4658

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5678

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...