2022-nji ýylda geçiriljek gyşky Oýunlaryň Olimpiýa alawy Pekine getirildi

  • 20.10.2021 18:50
  • 2627
2022-nji ýylda geçiriljek gyşky Oýunlaryň Olimpiýa alawy Pekine getirildi

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek XXIV gyşky Oýunlaryň Olimpiýa alawy Afinadan Hytaýa getirildi. Bu barada Sinhua agentligi habar berýär diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlary boýunça, çarşenbe güni irden Pekindäki Oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň wekiliýeti bilen uçar Şoudu halkara howa menziline (Paýtagt howa menzili) gondy.

Duşenbe güni Gadymy Olimpiýada ýakylan alaw sişenbe güni 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylaryna gowşuryldy. Dabara Afinanyň “Panatinaikos” taryhy stadionynda Gresiýa Respublikasynyň prezidenti Katerina Sakellaropulunyň, Gresiýanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň (MOK) ýolbaşçysy Spiros Kapralosyň, 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň başlygynyň orunbasary we Hytaýyň MOK-nyň wise-prezidenti Ýuý Szaýsiniň we beýleki resmi adamlaryň gatnaşmagynda geçirildi. Koronawirus pandemiýasy sebäpli tomaşaçylar dabara gatnaşmady.

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlary 2022-nji ýylyň 4 – 20-nji fewralynda, Paralimpiýa oýunlary 4 – 13-nji martda Pekinde geçiriler. Hytaýyň paýtagty 2015-nji ýylyň 31-nji iýulynda Kuala-Lumpurda geçirilen HOK-nyň sessiýasynda Olimpiadanyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlandy.


16.11.2022 14:00
3332

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4748

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4658

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5678

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...