Katar futbol boýunça dünýä çempionatynyň taýýarlygyna, takmynan, $200 mlrd sarp etdi

  • 09.10.2021 16:13
  • 8667
Katar futbol boýunça dünýä çempionatynyň taýýarlygyna, takmynan, $200 mlrd sarp etdi

Kataryň 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyna taýýarlyk görmek üçin deslapky çykdajylary, takmynan, 200 mlrd dollara barabar boldy. Bu barada Kataryň Russiýa Federasiýasyndaky ilçisi şeýh Ahmed ben Naser ben Jasim Al Tani TASS agentligine habar berdi.

Dünýä çempionaty 21-nji noýabrdan 18-nji dekabr aralygynda bäş şäherde we sekiz stadionda geçiriler. 

“Häzirki wagtda döwletimiz bu ýaryşy gurnamak üçin, takmynan, 200 mlrd dollar sarp etdi. Bu mukdar stadionlaryň, metrolaryň, howa menzilleriniň, täze şäheriň we portuň gurluşygy üçin çykdajylary öz içine alýar. Biz bütin dünýäni haýran etjek dünýä çempionatyny gurnap bileris diýip umyt edýäris. Biz Kataryň hemişe öňdebaryjy döwlet, özboluşly lokomotiw bolmagyny, her bir işde görelde görkezmegini isleýäris” – diýip, ilçi belleýär.

Dünýä çempionatyny geçirmek we miras almak boýunça ýokary komitetiň aragatnaşyk boýunça ýerine ýetiriji müdiri Fatma Al-Naimi stadionlaryň, türgenleşik meýdançalarynyň, topar bazalarynyň gurluşygyna, janköýerler üçin serwisleriň we beýlekileriň döredilmegine goýlan býujetiň 6,5 mlrd dollar bolandygyny, munuň hem öňki dünýä çempionatlary we Olimpiýa oýunlary bilen deňleşýändigini habar berdi.

Häzirki wagtda ýaryşa alty meýdança taýýar, beýleki ikisiniň gurluşygy 2021-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlanar. Ýaryş başlaýança Lusail şäheriniň gurluşygy hem belli bir derejede tamamlanar. Bu ýerde 80 müň tomaşaçy üçin niýetlenen adybir stadionda dünýä çempionatynyň finaly geçiriler. 


şu gün 16:52
94

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

şu gün 16:12
2481

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

şu gün 08:29
7120

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

şu gün 08:16
4366

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...