Sambo we sportuň ýene bäş görnüşi Olimpiýa oýunlarynyň sanawyna girip biler

  • 22.07.2021 20:48
  • 3310
Sambo we sportuň ýene bäş görnüşi Olimpiýa oýunlarynyň sanawyna girip biler

Halkara Olimpiýa Komiteti alty sany halkara sport federasiýasyny ykrar etmek üçin ses berdi. Bu karar guramanyň Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda geçirilýän 138-nji sessiýasynda biragyzdan kabul edildi. Bu barada gazeta.ru habar berýär.

HOK Halkara çerliding birleşigini (ICU), Halkara muaý-taý assosiasiýalarynyň federasiýasyny (IFMA), Halkara sambo federasiýasyny (FIAS), Halkara aýsştoksport federasiýasyny (IFI), Bütindünýä kikboksing guramalarynyň assosiasiýasyny (WAKO) we Bütindünýä lakross federasiýasyny (WL) doly derejede ykrar etdi. 
Sportuň täze olimpiýa görnüşleri 2028-nji ýylda Los-Anjelesde geçiriljek Oýunlaryň maksatnamasyna girizilip bilner. 


20.07.2022 15:04
5734

2028-nji ýylda Los-Anjelesde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň senesi belli boldy

Los-Anjelesdäki 2028-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary 14-nji iýuldan 30-njy iýul aralygynda geçiriler diýlip, ýaryşlary guraýjylaryň resmi saýtynda habar berilýär. Muny sportmail.ru ýetirýär. Seneler Halkara...

21.02.2022 14:05
4859

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary tamamlandy

Pekindäki Gyşky Olimpiýa oýunlary resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň başlygy Tomas Bah yglan etdi. Oýunlaryň ýapylyş dabarasy Pekindäki Milli stadionda geçirildi. Olimpiadanyň barşynda...

12.12.2021 09:05
2996

HOK Olimpiada-2028-iň maksatnamasyna gaýa dyrmaşmagy, sýorfingi we skeýtbordingi goşmak isleýär

Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) ýerine ýetiriji komiteti gaýa dyrmaşmagyň, sýorfingiň we skeýtbordingiň 2021-nji ýylda Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli bolandygyny göz öňünde tutup, olary 2028...

20.10.2021 18:50
2663

2022-nji ýylda geçiriljek gyşky Oýunlaryň Olimpiýa alawy Pekine getirildi

2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek XXIV gyşky Oýunlaryň Olimpiýa alawy Afinadan Hytaýa getirildi. Bu barada Sinhua agentligi habar berýär diýip, TASS belleýär. Onuň maglumatlary boýunça, çarşenbe güni irden Pekindäki...