Türkmenistan DÇ-2022-niň saýlama tapgyryny Liwany ýeňip tamamlady

  • 09.06.2021 16:47
  • 22796
Türkmenistan DÇ-2022-niň saýlama tapgyryny Liwany ýeňip tamamlady

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Günorta Koreýanyň Koýan şäherinde Dünýä çempionaty-2022-niň we Aziýanyň Kubogy - 2023-iň saýlama tapgyrynyň altynjy duşuşygynda Liwanyň ýygyndysyny ýeňdi.

Duşuşyk 3:2 hasabynda tamamlandy. Milli ýygyndymyzyň düzüminde ýeňiş pökgüsini «Altyn Asyryň» hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýew geçirdi.
Türkmenistanlylar jemi 9 utuk toplap, Dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrynda çykyşyny tamamlady. Emma gazanylan netije ildeşlerimize 2023-nji ýylda Hytaýda geçiriljek Aziýanyň Kubogynyň saýlama tapgyryna gatnaşmaga mümkinçilik berýär.


şu gün 17:59
16

Anýelli işinden gidenden soň, Ferrero “Ýuwentusyň” prezidenti belleniler

Janluka Ferrero Italiýanyň “Ýuwentus” klubunyň prezident wezipesine belleniler diýlip, “býankonerleriň” öňki prezidenti Andrea Anýelliniň maşgalasynyň futbol klubuna gözegçilik edýän Exor holding kompaniýasynyň...

şu gün 13:23
3793

«Ýuwentusyň» ýolbaşçylary doly düzümde wezipesinden aýryldy

Turiniň «Ýuwentusynyň» ýolbaşçylary doly düzümde ygtyýarlyklaryny goýup, wezipesinden gitmegi karar etdiler. Bu barada La Gazzetta dello Sport habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine görä, bu karar edaranyň nobatdan...

şu gün 03:32
12674

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 10-njy oýun güni tamamlandy. 29-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 2-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. А topar El-Haur, «Al-Baýt» stadiony Niderlandlar – Katar –...

şu gün 03:22
4804

DÇ-2022: ABŞ we Angliýa pleý-off tapgyryna çykdylar

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji duşuşygynda ABŞ Eýrandan üstün çykdy. Dohada geçirilen oýun 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk goly 38-nji minutda Kristian Pulişiç...