Müsürli ekolog aktiwistler plastik galyndylardan ägirt piramida gurdular

Müsürli ekolog aktiwistler plastik galyndylardan ägirt piramida gurdular

Müsüriň Giza şäherinde ekolog aktiwistler Nil derýasynda ýygnalan plastik galyndylardan uly desga gurdular. Bu barada MIR24 habar berýär.

Şeýle etmek bilen olar derýada suwuň hapalanmagyna ünsi çekmek isleýärler. Meseläniň näderejede çynlakaýdygyny görkezmek üçin desga göni kenarda guruldy. Ol tas 400 müň çüýşeden ybarat bolup, agramy 7,5 tonna ýetýär. Nil derýasyny arassalamaga meýletinçiler gatnaşdy. Bu işe ýerli balykçylary çekmek pikiri hem bar.