Entoni Joşua bilen Taýson Fýuri söweşmek barada ylalaşdylar

Entoni Joşua bilen Taýson Fýuri söweşmek barada ylalaşdylar

Britaniýaly boksçy Entoni Joşua öz watandaşy, Bütindünýä boks geňeşiniň (WBC) wersiýasyna görä, dünýä çempiony Taýson Fýuriniň söweşmek baradaky çagyryşyny kabul etdi diýip, “Daily Mail” habar berýär. Muny sport-interfax.ru ýetirýär.

Super agyr agramda çykyş edýän türgenleriň söweşiniň 3-nji dekabrda bolmagyna garaşylýar we onuň geçirilmegi baradaky şertnama ýakyn wagtda gol çekiler.
Fýuri bilen Joşua 2021-nji ýylda söweşmegi meýilleşdiripdiler. Ýöne arbitraž komissiýasy Fýuri Joşua bilen däl-de, amerikaly Deonteý Uaýlder bilen duşuşmaly diýen netijä geldi. Netijede, 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Fýuri Uaýlder bilen söweşdi we garşydaşyny 11-nji raundda nokauta gidirip, tituly gorady. 2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Fýuri britaniýaly Dillian Uaýty altynjy raundda tehniki nokaut bilen ýeňip, ýene-de tituly gorady.
Häzirki wagtda 34 ýaşly Fýuri ýeňilmezek professional boksçy adyny götermegi dowam etdirýär. Ol bir deňme-deňlik bilen 32 söweşde ýeňiş gazandy (23-üsi nokaut bilen).
32 ýaşly Joşua bolsa 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda emin agzalarynyň biragyzdan karar bermegi bilen ukrainaly Aleksandr Usikden ýeňildi we WBA Super, WBO, IBF we IBO-nyň wersiýalary boýunça çempion guşaklaryny ýitirdi. Şu ýylyň 20-nji awgustynda Joşua emin agzalarynyň tapawutly karary bilen rewanş söweşinde Usikden ýeňildi.