Özbegistanyň daşary işler ministri Türkmenistanyň “Galkynyş” ordeni bilen sylaglanyldy

Özbegistanyň daşary işler ministri Türkmenistanyň “Galkynyş” ordeni bilen sylaglanyldy

Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Wladimir Norow Türkmenistanyň “Galkynyş” ordeni bilen sylaglanyldy. Hormatly myhmana bu sylag 26-njy awgustda Aşgabada saparynyň çäklerinde Daşary işler ministrliginde gowşuryldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, ol bu ýokary sylaga ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren uly hyzmatlary, iki ýurduň arasynda dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge goşan uly şahsy goşandy üçin mynasyp boldy.