Tesla ABŞ-da we Kanadada iň meşhur elektrokaryna sargyt almagy bes etdi

Tesla ABŞ-da we Kanadada iň meşhur elektrokaryna sargyt almagy bes etdi

Tesla elektromobil öndürijisi ýokary isleg sebäpli Tesla 3 Long Range üçin täze sargytlary kabul etmegini bes etdi diýip, “Electrek” habar berýär. Bu kompaniýanyň ABŞ-da we Kanadada iň meşhur modelidir diýip, incrussia.ru belleýär.

Elektromobillere bolan islegiň ýokarlanmagy sebäpli heniz mart aýynda ABŞ-da kompaniýanyň köp modelleri tutuş hatar üçin bahalaryň ýokarlanandygyna garamazdan, 2023-nji ýyla çenli satylyp gutaryldy. Indi mart aýynda sargyt eden müşderiler awtomobillerini 2023-nji ýyldan ir alyp bilmezler. 
Maý aýynda kompaniýanyň baş direktory Ilon Mask Tesla-nyň käbir awtomobiller üçin sargytlary kabul etmegini bes edip biljekdigini, sebäbi ýerine ýetirilmedik sargytlaryň möçberiniň artýandygyny aýtdy. Möhletiň uzaldylmagy logistika meseleleri we koronawirus sebäpli Hytaýdaky berk çäklendirmeler bilen baglanyşyklydyr. 
Model 3 Long Range adaty wersiýa bilen deňeşdirilende ýokary ýol ätiýajyna eýe – 626 km garşy 547 km. Kompaniýanyň saýtynda sargydy resmileşdirmek mümkin däl, bellikde elektromobiliň “2023-nji ýylda elýeterli” boljakdygy görkezilýär. Awtomobiliň bahasy $57,9 müň barabar, ýöne “Electrek” neşiri satuwa gaýtadan başlanylandan soň bahalaryň ýokarlanjakdygyny çaklaýar.