Awazada geçiriljek halkara ministrler maslahatynyň maksatnamasy taýýarlanyldy

Awazada geçiriljek halkara ministrler maslahatynyň maksatnamasy taýýarlanyldy

12-nji awgustda geçirilen Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde 15-16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda guraljak deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Hususan-da, mejlisde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň howandarlygynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça çagyrylýan forumyň maksatnamasy barada habar berdi. Maslahata 39 ýurda hem-de 34 halkara gurama wekilçilik edýän wekiller gatnaşar.
Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Bitarap Türkmenistanyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin daşary syýasat ugrunyň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmek boýunça işleri yzygiderli dowam etmegiň wajypdygyny nygtap, birnäçe anyk tabşyryklary berdi.